Aurinko­sähkö

Aurinkopaneeleja talon katolla

Tuota aurinkosähköä ja tee arjen ilmastoteko

Uusiutuva aurinkovoima on vaivaton tapa tuottaa puhtaasti ja päästöttömästi energiaa kiinteistön omaan tarpeeseen. Aurinkopaneelijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita. Sähköverkkoyhtiönä tehtävämme on liittää aurinkopaneeliesi sähköntuotanto turvallisesti sähköverkkoomme.

Oikein mitoitettu tuotanto on järkevä investointi

Aurinkosähkön käyttöönotto on taloudellinen investointi, joka edellyttää järkevää suunnittelua. Aurinkopaneelien hintojen lasku ja energian hintojen nousu ovat lyhentäneet investoinnin takaisinmaksuaikaa ja lisänneet kotitalouksien kiinnostusta aurinkopaneelien hankintaan.

Taloudellisesti mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä voi kattaa huomattavan osan kotitalouden tai vapaa-ajan asunnon kokonaiskulutuksesta. Aurinkoisina päivinä tuotanto saattaa ylittää kiinteistön tarpeen. Tällöin ylijäämäsähkön voi syöttää sähköverkkoon ja tehdä myynnistä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa. Kuluttajien tuottamaa sähköä ostavien sähkönmyyntiyhtiöiden vertailua voi tehdä Energiaviraston ylläpitämällä Sähkön hinta -sivuilla. 

Usein järjestelmä mitoitetaan siten, että verkkoon syötetyn aurinkosähkön määrä jää mahdollisimman pieneksi. Tällöin pystyt käyttämään järjestelmäsi tuottamasta sähköstä suurimman osan itse. 

Aurinkopaneelien mitoituksen suunnittelu on hyvä aloittaa tarkastelemalla oman kiinteistön kesäkuukausien tuntikulutuslukemia. Paneelien suuntauksella voit vaikuttaa päivän tuotantoaikoihin ja kulmalla vuodenaikojen väliseen tuotantoon. Omaa sähkönkulutustasi voit seurata Elenia Aina-palvelussa. 

Lue lisää aurinkopaneelien turvallisesta liittämisestä Elenian sähköverkkoon. Tee ilmoitus pientuotantolaitteiston liittämisestä sähköverkkoon hyvissä ajoin ennen kytkentätyötä sähköisellä lomakkeella.

Aurinkosähkön pientuottajakin liitetään sähköverkkoon

Sähköverkkoon liitetyissä kiinteistöissä aurinkosähköjärjestelmä on aina liitettävä osaksi sähköverkkoa. Elenian verkkoon liitettyjen pientuottajien, kuten kotitalouksien, aurinkopaneelien keskimääräinen teho on noin 8,1 kWp. Teholla voi olosuhteista riippuen tuottaa arviolta jopa 7 200 kWh sähköä vuodessa. Lue lisää aurinkopaneelien turvallisesta liittämisestä Elenian sähköverkkoon

Aurinko paistaa Suomessa aurinkosähkön pientuottajalle

Pohditko, paistaako aurinko Suomessa riittävästi aurinkosähkön tuottamiseksi? Suomen ilmasto on jopa varsin ihanteellinen aurinkosähkön tuottamiseksi. Alhainen vuoden keskilämpötila edesauttaa tehokasta tuotantoa, sillä viileä aurinkopaneeli on lämmintä tehokkaampi. Kevättalven aurinko tuo hymyn myös piensähkötuottajan huulille.

Elenian verkossa aurinkosähköä tuotetaan eniten Pirkanmaalla

Elenian verkkoon liitetyn aurinkosähkön määrä Suomessa

Aurinkoenergisimmät asiakkaamme sijaitsevat Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Lempäälässä. Ohessa on Elenian verkkoon liitetyn aurinkosähkön määrä ja teho maakunnittain sisältäen alle 1MW aurinkosähköjärjestelmät 29.6.2023.

MaakuntaElenian verkkoon liitetyn aurinkosähkön määräElenian verkkoon liitetyn aurinkosähkön teho
Kanta-Häme2 498 kpl22 700 kW
Päijät-Häme1071 kpl8626 kW
Pirkanmaa4825 kpl38 428 kW
Keski-Suomi3269 kpl23 704 kW
Etelä-Pohjanmaa1080 kpl10 726 kW
Pohjois-Pohjanmaa1979 kpl15 079 kW
Uusimaa214 kpl1 823 kW
Muut65 kpl441 kW
Yhteensä15 001 kpl121 527 kW
Elenian verkkoon liitetty aurinkosähkö 29.6.2023.

Mitä tietoja asiakas tarvitsee tehdäkseen laskennan aurinkosähkölaskurissa?

  • Ilmansuunta, johon aikoo kohdistaa aurinkopaneelit
  • Asennuskulma asteina. Kattoasennuksessa tämä on katon kaltevuuskulma. Jos asiakas ei tiedä asennuskulmaa, niin kulmavalinnan yhteydessä asiakas voi arvioida visuaalisesta oman kattonsa kulmaa. Kymmenenkään asteen heitto ei ole laskennan kannalta kovinkaan merkittävä.
  • Haluttu tuotantoteho, jos asiakas käyttää laskuria Arvioi tuotantojärjestelmän koon mukaan –laskennalla.

Onko Elenialla käytössä pientuotannon netotus?

Elenialla on ollut käytössä pientuotannon netotus 01.01.2023 alkaen.

Pitääkö tuotantolaitteiston muutoksesta ilmoittaa Elenialle?

Jos verkkoonliityntälaite eli invertteri muuttuu, tulee siitä aina ilmoittaa Elenialle. Jos samalle invertterille lisätään tai siitä poistetaan aurinkopaneeleja, ei uutta ilmoitusta tarvita.

Tuleeko tuotantolaitos aina varustaa erotuskytkimellä?

Tuotantolaitos tulee aina varustaa erotuskytkimellä, jolla voidaan varmistua verkostotöiden aikaisesta asennusturvallisuudesta. Erotuskytkimessä tulee olla näkyvä ilmaväli tai luotettava mekaaninen asennonosoitus ja erottimen käyttömekanismin tulee olla lukittavissa. Lisäksi Elenialla tulee olla rajoittamaton pääsy erottimelle.

 

Mikä on aurinkosähkölaskuri?

Aurinkosähkölaskuri on Elenia Aina -palvelussa saatavilla oleva palvelu, jonka avulla selvität aurinkosähkön hyödyt omassa käyttöpaikassasi.

Tutustu laskuriin täällä.

Mitä on aurinkosähkö?

Aurinkosähköä tuotetaan auringon avulla. Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyä sähköksi, joka johdetaan sähköä kuluttavien laitteiden käyttöön, sähköverkkoon tai varastoidaan akkuihin.

Kuka voi käyttää aurinkosähkölaskuria?

Laskuria voi käyttää Elenian asiakas, jolla on voimassa oleva verkkopalvelusopimus ja Elenia Aina -tunnukset. Poikkeuksena edellä mainitusta ovat:

  • Asiakkaat, joilla on jo tuotantoa eivät voi käyttää laskuria.
  • Keski-ja suurjänniteliittymät. Näille liittymätyypeille ei tehdä laskentaa aurinkosähkölaskurissa.
  • 2-4 käyttöpaikan liittymille laskentaa ei tehdä tietosuojasyistä.
  • Taloyhtiöt ja muut monikäyttöpaikkaliittymät
  • Viiden tai useamman käyttöpaikan kohteet voidaan laskea aurinkosähkölaskurissa sen asiakkaan tunnuksilla, jolla on vähintään yksi verkkopalvelusopimus sekä liittymissopimus kyseiseen kohteeseen. Tällöin laskurissa käytetään kohteen kaikkien käyttöpaikkojen yhteenlaskettuja kulutustietoja. Tästä tyypillinen esimerkki on taloyhtiö, jossa laskuria voidaan käyttää isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan käytössä olevilla Elenia Aina -tunnuksilla.

Mitä hyötyä aurinkosähköstä on?

Sähkön kulutuksen kasvaessa tarvitaan uusia tapoja tuottaa energiaa ja vähentää päästöjä. Aurinko on puhdas ja uusiutuva energianlähde.

Miksi aurinkopaneelit kytketään Elenian sähköverkkoon?

Aurinkopaneelit on tarkoitettu tuottamaan sähköä omakotitaloasujan tarpeeseen korvaamaan osa ostosähköstä. Sähköverkkoon kytkeminen mahdollistaa oman tuotannon ylijäämän myymisen sähkön myyntiyhtiölle.

Milloin aurinkopaneelilaitteistosta pitää ilmoittaa Elenialle?

Kun kohteeseen, jossa on Elenian sähköliittymä kytketään aurinkopaneelit, kytkeytyy tuotantolaitteisto samalla Elenian verkkoon. Tämä edellyttää käyttöönottolupaa Elenialta. Tarvitsemme tiedon Elenian verkkoon tulevasta sähkön pientuotannosta, jotta voimme varmistaa turvallisuuden myös verkon vikatilanteissa. Ilmoitusta ei tarvita, jos kohdetta ei ole liitetty sähköverkkoon.

Mitä tarkoittaa verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä?

Kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä vähemmän kuin kulutetaan, puuttuva sähkö saadaan sähköverkosta. Kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä enemmän kuin kulutetaan, ylimääräinen sähkö johdetaan sähköverkkoon. Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä ei tarvitse sähkövarastona toimivia akkuja.

Miten Elenian mittarit mittaavat sähkönkulutuksen ja -tuotannon?

Elenian mittarit eivät netota tuotantoa ja kulutusta, vaan netotus tapahtuu järjestelmätasolla valtakunnallisessa tiedonvaihtojärjestelmässä Datahubissa

Maksanko perusmaksun Elenialle, jos otan käyttööni aurinkopaneelit?

Perusmaksu ja siirtomaksu veloitetaan normaalisti. Yli 49,99 kW laitteistosta veloitamme tuotetun sähkön siirrosta verkkoon.

Pitääkö mittari vaihtaa, jos otan käyttöön aurinkopaneelit?

Mittaria ei tarvitse vaihtaa. Ohjelmoimme mittarin etänä mittaaman mahdollisen tuotannon ylijäämäsähkön.

Mitä aurinkosähköjärjestelmälle tapahtuu sähkökatkon aikana?

Aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy turvallisuussyistä pois käytöstä.

Näenkö sähköntuotantoni Elenia Ainasta?

Näet Elenia Ainasta netotuksen jälkeen verkkoon siirtyneen sähköenergian määrän. Itse tuottamasi kokonaisenergian voit tarkistaa esimerkiksi invertteristäsi. Ohjeet laitteistosi toimintaan saat laitteiston toimittajaltasi.