Energiayhteisöt

Poika avaa sälekaihtimia

Energiayhteisöt mukaan ilmastoratkaisuihin

Tavat tuottaa ja käyttää energiaa ovat murroksessa. Tavoitteena on nopeuttaa luopumista fossiilisista energialähteistä korvaamalla niitä päästöttömällä uusiutuvalla sähköntuotannolla ja -käytöllä. Hajautettu energiantuotanto, erityisesti aurinkovoiman hyödyntäminen, tuo energiayhteisöt tärkeäksi osaksi energiajärjestelmän kehitystä ja uudistumista. Energiayhteisöjen synty edistää osaltaan ilmastoystävällisten energiaratkaisujen käyttöönottoa.

Mitä energiayhteisö tarkoittaa?

Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhteistä, omaa sähköntuotantoa. Energiayhteisön voi perustaa kuka vain – esimerkiksi taloyhtiö – hyödyntämään esimerkiksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, hankkiakseen sähköä yhdessä tai vaikka ladatakseen yhteiskäyttöisiä sähköautoja.

Energiayhteisö voi hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja mahdollistaa vastuullisia energiavalintoja sähkönkäyttäjille, joille se ei aiemmin ole ollut mahdollista. Energiayhteisöt tuovat uusia ratkaisuja ja antavat yhä useammille mahdollisuuden ympäristön kannalta kestävään sähkönkäyttöön.

Energisyhteisöt
Verkkoon liitettäviä yhteisömalleja.

Verkkoon liitettäviä yhteisömalleja on:

  1. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö
  2. Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö
  3. Hajautettu energiayhteisö

Energiayhteisökäsikirja

Energiayhteisökäsikirja on tehty Elenian ja VTT:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Kirjassa on kuvattu erilaisten jakamismallien käyttötarkoituksia ja tuotu esiin pohdittavia asioita energiayhteisöistä sekä neuvoja energiayhteisön perustamiseen. Tarkoituksena on edistää energiayhteisöjen syntyä auttamalla hankkeita alkuun ja helpottamalla ratkaisujen määrittelyä sekä päätöksentekoa.

Hyvityslaskennan avulla sähköntuotanto voidaan jakaa kiinteistön sisäisessä energiayhteisössä

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö tarkoittaa saman kiinteistön alueella sijaitsevien osallistujien ryhmää, joka muodostaa energiayhteisön. Energiayhteisöön kuuluu vähintään yksi sähköntuotantojärjestelmä  ja useampi kuin yksi sähköä käyttävä jäsen. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, joka hankkii aurinkopaneelijärjestelmän ja muodostaa energiayhteisön taloyhtiön osakkaiden kesken.

Hyvityslaskenta on laskentamalli, jonka avulla taloyhtiön aurinkopaneelien tuotanto mitataan ja jaetaan asukkaille. Taloyhtiö ja asukkaat pystyvät hyödyntämään aurinkopaneelien tuotantoa myös huoneistojen sähkönkulutukseen, jolloin aurinkosähkön käyttömahdollisuudet taloyhtiöissä paranevat.

Taloyhtiön sähkönkulutus koostuu asuntojen kuluttamasta sähköstä sekä kiinteistösähköstä. Kiinteistösähkö sisältää pihavalaistuksen, porraskäytävien, hissien, pyykkituvan, varastojen sekä lämmitystolppien sähkönkulutuksen. Hyvityslaskennassa aurinkopaneelien tuotanto käytetään ensisijaisesti näihin kohteisiin. Jos tuotantoa jää yli, se jaetaan huoneistoille. Jos huoneistot eivät pysty käyttämään hyväkseen kaikkea sille jyvitettyä tuotantoa, voi ylijäämän myydä taloyhtiön valitsemalle sähköyhtiölle.

Elenia kehittää parhaillaan ict-järjestelmiään tavoitteena hyvityslaskenta on tarjota kiinteistön sisäisille energiayhteisöille vuoden 2021 loppuun mennessä. Osalla verkkoyhtiöistä palvelu on jo saatavana.

Lue lisää aurinkosähköstä.