Oma sähkön­tuotanto

Perhe katselee aurinkopaneelia

Sähkön pientuotannolla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä

Sähkön pientuotanto on kasvanut nopeasti viime vuosina. Kotitalouksien on aiempaa helpompaa ja kustannustehokkaampaa aloittaa oma sähköntuotanto. Elenia mahdollistaa sähkön pientuotantolaitteiston liittämisen turvallisesti osaksi sähköverkkoa, jolloin ylijäämäsähkön voi myös myydä sähkönmyyjälle.

Aurinkosähkö on kotitalouksien yleisin sähkön pientuotantotapa. Viime vuosina sen hyödyntämistä ovat vauhdittaneet monet asiat. Asiakkaat ovat valveutuneempia ilmastonmuutoksesta ja valtionhallinto ja EU ovat asettaneet tavoitteita rakentamisen energiatehokkuudelle. Lisäksi aurinkosähkön vaatimat investoinnit maksavat nykyään itsensä nopeammin takaisin.

Elenialle on tärkeää edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa pienentämällä yhteistä hiilijalanjälkeämme. Älykkään sähköverkon jatkuva kehittäminen mahdollistaa sähkönkuluttajien roolin myös sähköntuottajina.  Älykäs sähköverkko mahdollistaa sähkönkulutuksen jouston, jolloin sähköntuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa. 

Pientuotanto on todellista lähisähköä

Sähkön pientuotanto on lähisähköä parhaimmillaan. Kotitalouksien pientuotannoksi lasketaan alle 50 kVA:n voimalaitokset. Teho riittää täyttämään useimpien yksityiskiinteistöjen sähköntarpeen. Oma tuotantolaitos on aina liitettävä turvallisesti osaksi olemassa olevaa sähköverkkoa silloin, kun koti tai mökki on muutenkin liitettynä sähköverkkoon.

Sähkön pientuotantoa toteutetaan useimmiten aurinkopaneeleilla, niiden edullisuuden, vaivattomuuden, pitkäikäisyyden ja huoltovapauden vuoksi. Muita tapoja voivat olla esimerkiksi tuulivoimalaitokset tai muut uusiutuvat energialähteet, kuten pienvesivoima tai maatalouksien bioenergialaitokset.

Mitoitus ja suunnittelu ovat olennainen osa sähkön pientuotantoa

Sähkön pientuotannosta saadaan paras hyöty ja investointikulut pysyvät maltillisina, kun tuotantolaitos mitoitetaan kohteelle sopivaksi. Tuotantomenetelmästä riippuen saatat tarvita kunnaltasi rakennus- tai toimenpideluvan. Vaatimus kannattaa tarkistaa omasta kunnasta. Lue lisää sähkön pientuotantoon suunnitteluun liittyvistä seikoista Aurinkosähkö-sivultamme.