Sähköverkon kehittämis­suunnitelma

abstrakti kuva valoja ja värejä

Tutustu Elenia Avoin -palveluun ja vaikuta sähköverkon kehittämiseen

Elenia Avoin -palvelussa voit helposti tutustua sinua omassa elämänpiirissäsi palvelevaan sähköverkkoon ja sen kehittämiseen.

Elenialla on sähköverkkoa sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes kaksi kertaa maapallon ympäri. Siitä noin 60 prosenttia on säävarmaa.

Suomella on vahvat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Uusiutuvan tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto kasvaa vauhdilla. Sähköä käytetään yhä enemmän luovuttaessa fossiilisista energialähteistä. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat, syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Tähän kaikkeen tarvitaan älykäs, toimintavarma sähköverkko.

Sähköverkon kehittämissuunnitelman kuulemisen tulokset käsitelty

Vuodesta 2014 lähtien verkkopalveluyhtiöt ovat toimittaneet Energiavirastolle omat verkon kehittämissuunnitelmansa. Vuonna 2022 verkkopalveluyhtiöiden tehtävänä oli ensimmäistä kertaa esittää uusin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaittensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi.

Kehittämissuunnitelmamme kuuleminen oli auki Elenia Avoin -palvelussamme 2.5.–2.6.2022. Käsittelimme kaikki palautteet ja kooste palautteista on luettavissa alta. Palautteet liitettiin myös osaksi kesäkuun lopussa Energiavirastolle toimitettua kehittämissuunnitelmaa.

Erityisesti haja-asutusalueiden asukkaat odottavat sähkönjakelun toimitusvarmuuden paranevan edelleen. He pitävät 36 tunnin toimitusvarmuusvaatimusta riittämättömänä ja vuoden 2036 takarajaa liian kaukaisena. Kaikista vastaajista 96 % vaatii sähkökatkolle 24 tunnin rajaa, ja lähes 85 % vastaajista sallisi pisimmillään alle 12 tunnin sähkökatkon.

Pitkäjänteiset investointimme ja verkon kunnossapito ovat jatkuvasti parantaneet sähkönjakelun varmuutta. Kehittämissuunnitelmamme sisältöä ovat muun muassa toimitusvarmuuden kustannustehokas kehittäminen, siirtokapasiteetin ylläpito sekä uuden kulutuksen ja tuotannon energiajärjestelmään liittäminen. Tulevaisuudessa joustopalvelut tulevat vaihtoehdoksi perinteiselle verkon vahvistamiselle.

Kerro mielipiteesi Elenia Avoin -palvelussa

Haluamme edelleen kuulla ajatuksiasi siitä, kuinka kehitämme sähköverkon toimitusvarmuutta ja älykkyyttä turvataksemme muuttuvan elämän tarpeet. Elämäntapamme sähköistyminen, uusiutuvan energian tuotanto, sään ääri-ilmiöt ja huoltovarmuus vaativat sähköverkon jatkuvaa kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin.

Tarjoamme sinulle omaan elämänpiiriisi sovitetun tavan tutustua sähköverkkoon, sen tulevaisuuden suunnitelmiin sekä tilaisuuden ottaa kantaa sähköverkon kehittämiseen.

Voit antaa meille palautetta Elenia Avoin -palvelun kautta.

Tule mukaan ja kerro meille ajatuksesi arjen sujumisen tärkeimmästä palvelusta – sähköstä.

Me välitämme arkesi sujuvuudesta.

Tuulipuisto metsäisellä alueella

Energiamurros ja huoltovarmuus

Energiajärjestelmä tarvitsee toimiakseen älykkään sähköverkon. Energiamurros uudistaa yhteiskuntaa ja energia-alaa. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvu vaatii tehokkaita teknologiaratkaisuja. Markkinoille tarvitaan kulutusjouston mahdollistavia toiminnallisuuksia sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Sähköverkkomme uudistukset täyttävät tulevaisuuden energiajärjestelmän sekä huoltovarmuuden tarpeet. Verkkomme on turvallinen ja ympäristöystävällinen.
Aurinkopaneelit toimistorakennuksen katolla

Vihreä siirtymä tuo asiakkaille uutta

Vihreässä siirtymässä aurinko ja tuulivoiman määrään vaikuttavat sään vaihtelut. Tarve tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa tuotannon muuttuessa yhä sääriippuvaisemmaksi. Elenian sähkönkulutuksen mittausuudistus vuosina 2020–2025 luo pohjaa tulevaisuuden energiapalveluille. Kehitystyömme mahdollistaa tulevaisuudessa asiakkaille tärkeän sähkönkulutuksen jouston ja virtuaalivoimalat.
Tutustu mittausuudistukseen
Taloja ja sähköverkkoa

Älykäs, säävarma verkko tulevaisuutta varten

Olemme jo toista vuosikymmentä uudistamassa ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi. Sen osuus on noussut alle 20 prosentista noin 60 prosenttiin 76 000 kilometrin sähköverkostamme. Investointimme säävarmaan verkkoon ylittävät miljardi euroa. Digitaalinen arki etätöineen tarvitsee varmaa sähkönsaantia.
Lue lisää älykkäästä sähköverkosta