Elenia Avoin

abstrakti kuva valoja ja värejä

Kerro näkemyksesi sähköisestä vihreästä siirtymästä

Sähköinen vihreä siirtymä tuo arkeemme jatkuvasti uusia ilmastotekoja, joita voimme yhdessä tehdä. Kerro meille näkemyksesi sähköisestä siirtymästä ja vaikuta mielipiteelläsi energia-alan kehitykseen. Voit nyt tutustua sähköiseen siirtymään Elenia Avoin -palvelussa.

Miten sähköinen siirtymä näkyy sähköverkossa?

Luotettava ja vahva sähköverkko mahdollistaa yhteiskunnan sähköistymisen ja puhtaan sähkön tuotannon. Myös pientuotanto ja sähköinen liikenne lisääntyvät, mikä asettaa sähköverkolle ja verkkopalveluille vaatimuksia.

Me huolehdimme siitä, että sähköverkko toimii ympäri vuorokauden – nyt ja tulevaisuudessa. Uudistamalla sekä sähköverkkoa että palveluitamme varaudumme myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Tutustu Elenia Avoin -palvelussa sinua palvelevaan sähköverkkoon sekä sähköisen siirtymän kehitykseen.

Tuulipuisto metsäisellä alueella

Energiamurros ja huoltovarmuus

Energiajärjestelmä tarvitsee toimiakseen älykkään sähköverkon. Energiamurros uudistaa yhteiskuntaa ja energia-alaa. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvu vaatii tehokkaita teknologiaratkaisuja. Markkinoille tarvitaan kulutusjouston mahdollistavia toiminnallisuuksia sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Sähköverkkomme uudistukset täyttävät tulevaisuuden energiajärjestelmän sekä huoltovarmuuden tarpeet. Verkkomme on turvallinen ja ympäristöystävällinen.
Aurinkopaneelit toimistorakennuksen katolla

Vihreä siirtymä tuo asiakkaille uutta

Sähköisessä siirtymässä aurinko- ja tuulivoiman määrään vaikuttavat sään vaihtelut. Tarve tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa tuotannon muuttuessa yhä sääriippuvaisemmaksi. Elenian sähkönkulutuksen mittausuudistus vuosina 2020–2025 luo pohjaa tulevaisuuden energiapalveluille. Kehitystyömme mahdollistaa tulevaisuudessa asiakkaille tärkeän sähkönkulutuksen jouston ja virtuaalivoimalat.
Tutustu mittausuudistukseen
Taloja ja sähköverkkoa

Älykäs, säävarma verkko tulevaisuutta varten

Olemme jo toista vuosikymmentä uudistamassa ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi. Sen osuus on noussut alle 20 prosentista noin 60 prosenttiin 76 000 kilometrin sähköverkostamme. Investointimme säävarmaan verkkoon ylittävät miljardi euroa. Digitaalinen arki etätöineen tarvitsee varmaa sähkönsaantia.
Lue lisää älykkäästä sähköverkosta

Vuoden 2022 sähköverkon kehittämissuunnitelman kuulemisen tulokset

Vuodesta 2014 lähtien verkkopalveluyhtiöt ovat toimittaneet Energiavirastolle omat verkon kehittämissuunnitelmansa. Vuonna 2022 verkkopalveluyhtiöiden tehtävänä oli ensimmäistä kertaa esittää uusin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaittensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi.

Kehittämissuunnitelmamme kuuleminen oli auki Elenia Avoin -palvelussamme 2.5.–2.6.2022. Käsittelimme kaikki palautteet ja kooste palautteista on luettavissa alta. Palautteet liitettiin myös osaksi Energiavirastolle toimitettua kehittämissuunnitelmaa.

Erityisesti haja-asutusalueiden asukkaat odottivat sähkönjakelun toimitusvarmuuden paranevan edelleen. He pitivät 36 tunnin toimitusvarmuusvaatimusta riittämättömänä ja vuoden 2036 takarajaa liian kaukaisena. Kaikista vastaajista 96 % vaati sähkökatkolle 24 tunnin rajaa, ja lähes 85 % vastaajista sallisi pisimmillään alle 12 tunnin sähkökatkon.

Pitkäjänteiset investointimme ja verkon kunnossapito ovat jatkuvasti parantaneet sähkönjakelun varmuutta. Kehittämissuunnitelmamme sisältöä ovat muun muassa toimitusvarmuuden kustannustehokas kehittäminen, siirtokapasiteetin ylläpito sekä uuden kulutuksen ja tuotannon energiajärjestelmään liittäminen. Tulevaisuudessa joustopalvelut tulevat vaihtoehdoksi perinteiselle verkon vahvistamiselle.