Elenia Avoin

abstrakti kuva valoja ja värejä

Kerro meille mielipiteesi

Puhdas siirtymä tuo arkeemme jatkuvasti uusia ilmastotekoja, joita voimme yhdessä tehdä. Kerro meille näkemyksesi sähköverkon kehittämissuunnitelmastamme Elenia Avoin -palvelussamme ja vaikuta mielipiteelläsi energia-alan kehitykseen.

Miten puhdas siirtymä näkyy sähköverkossa?

Luotettava ja vahva sähköverkko mahdollistaa yhteiskunnan sähköistymisen ja puhtaan sähkön tuotannon. Myös pientuotanto ja sähköinen liikenne lisääntyvät, mikä asettaa sähköverkolle ja verkkopalveluille vaatimuksia.

Me huolehdimme siitä, että sähköverkko toimii ympäri vuorokauden – nyt ja tulevaisuudessa. Uudistamalla sekä sähköverkkoa että palveluitamme varaudumme myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Tutustu Elenia Avoin -palvelussa sinua palvelevaan sähköverkkoon.

värejä ja valoa, abstrakti kuva

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Vuodesta 2014 lähtien verkkopalveluyhtiöt ovat toimittaneet Energiavirastolle verkon kehittämissuunnitelmansa. Vuonna 2022 verkkopalveluyhtiöt esittivät ensimmäistä kertaa suunnitelmansa myös asiakkailleen ja sidosryhmilleen.
Tutustu kehittämissuunnitelmaamme
Tuulipuisto metsäisellä alueella

Energiamurros ja huoltovarmuus

Energiajärjestelmä tarvitsee toimiakseen älykkään sähköverkon. Energiamurros uudistaa yhteiskuntaa ja energia-alaa. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvu vaatii tehokkaita teknologiaratkaisuja. Markkinoille tarvitaan kulutusjouston mahdollistavia toiminnallisuuksia sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Sähköverkkomme uudistukset täyttävät tulevaisuuden energiajärjestelmän sekä huoltovarmuuden tarpeet.
Tutustu Elenia Avoimeen
Aurinkopaneelit toimistorakennuksen katolla

Puhdas siirtymä tuo asiakkaille uutta

Aurinko- ja tuulivoiman määrään vaikuttavat sään vaihtelut. Tarve tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa tuotannon muuttuessa yhä sääriippuvaisemmaksi. Elenian sähkönkulutuksen mittausuudistus vuosina 2020–2025 luo pohjaa tulevaisuuden energiapalveluille. Kehitystyömme mahdollistaa tulevaisuudessa asiakkaille tärkeän sähkönkulutuksen jouston ja virtuaalivoimalat.
Tutustu mittausuudistukseen
Taloja ja sähköverkkoa

Älykäs, säävarma verkko tulevaisuutta varten

Olemme jo toista vuosikymmentä uudistamassa ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi. Sen osuus on noussut alle 20 prosentista noin 60 prosenttiin 76 000 kilometrin sähköverkostamme. Investointimme säävarmaan verkkoon ylittävät miljardi euroa. Digitaalinen arki etätöineen tarvitsee varmaa sähkönsaantia.
Lue lisää älykkäästä sähköverkosta

Tutustu sähköverkon kehittämissuunnitelmaamme