Sähköverkon kehittämissuunnitelma

abstrakti kuva valoja ja värejä

Tule mukaan – vaikuta tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen, voita hotellilahjakortti

Uudessa Elenia Avoin -palvelussa voit helposti tutustua sinua omassa elämänpiirissäsi palvelevaan sähköverkkoon ja sen kehittämiseen. Elenialla on sähköverkkoa sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes kaksi kertaa maapallon ympäri. Siitä noin 60 prosenttia on säävarmaa. Kertomalla mielipiteesi voit vaikuttaa. Samalla voit osallistua hotellilahjakorttien arvontaan.

Älykäs ja toimitusvarma sähköverkko arjen sujuvuuteen

Suomella on vahvat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Uusiutuvan tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto kasvaa vauhdilla. Sähköä käytetään yhä enemmän luovuttaessa fossiilisista energialähteistä. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat, syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä. Tähän kaikkeen tarvitaan älykäs, toimintavarma sähköverkko.

Kerro mielipiteesi Elenia Avoin -palvelussa

Haluamme kuulla ajatuksiasi siitä, kuinka kehitämme sähköverkon toimitusvarmuutta ja älykkyyttä turvataksemme muuttuvan elämän tarpeet. Elämäntapamme sähköistyminen, uusiutuvan energian tuotanto, sään ääri-ilmiöt ja huoltovarmuus vaativat sähköverkon jatkuvaa kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin.

Vuodesta 2014 lähtien verkkopalveluyhtiöt ovat toimittaneet Energiavirastolle omat verkon kehittämissuunnitelmansa. Nyt toukokuussa verkkopalveluyhtiöiden tehtävänä on ensimmäistä kertaa esittää uusin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaittensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi.

Tarjoamme sinulle omaan elämänpiiriisi sovitetun tavan tutustua sähköverkkoon, sen tulevaisuuden suunnitelmiin sekä tilaisuuden ottaa kantaa sähköverkon kehittämiseen. Kerro mielipiteesi ja vaikuta.

Kehittämissuunnitelmamme esittävä Elenia Avoin -palvelu on avoinna 2.6.2022 saakka. Osallistuneiden kesken arvomme hotellilahjakortteja.

Pitkäjänteiset investointimme ja verkon kunnossapito ovat jatkuvasti parantaneet sähkönjakelun varmuutta. Kehittämissuunnitelmamme sisältöä ovat muun muassa toimitusvarmuuden kustannustehokas kehittäminen, siirtokapasiteetin ylläpito sekä uuden kulutuksen ja tuotannon energiajärjestelmään liittäminen. Tulevaisuudessa joustopalvelut tulevat vaihtoehdoksi perinteiselle verkon vahvistamiselle.

Tule mukaan ja kerro meille ajatuksesi arjen sujumisen tärkeimmästä palvelusta – sähköstä.

Me välitämme arkesi sujuvuudesta.

Lisätietoja arvonnasta

Arvontaan osallistut täyttämällä palautelomakkeen sähköverkon kehittämissuunnitelmasta Elenia Avoin -palvelussa viimeistään 2.6.2022 ja ilmoittamalla lomakkeen lopussa omat yhteystietosi arvontaa varten.

Arvonnassa arvotaan yhteensä 12 lahjakorttia, jotka oikeuttavat kahden henkilön hotelliyöpymiseen Sokos Hotels -ketjun hotelleissa. Arvonnat suoritetaan neljässä osassa, joissa kussakin arvotaan kolme hotellilahjakorttia. Yhden lahjakortin arvo on 140,00 euroa. Arvonnat suoritetaan 6.5.2022, 13.5.2022, 20.5.2022 ja 3.6.2022.

Tuulipuisto metsäisellä alueella

Energiamurros ja huoltovarmuus

Energiajärjestelmä tarvitsee toimiakseen älykkään sähköverkon. Energiamurros uudistaa yhteiskuntaa ja energia-alaa. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvu vaatii tehokkaita teknologiaratkaisuja. Markkinoille tarvitaan kulutusjouston mahdollistavia toiminnallisuuksia sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Sähköverkkomme uudistukset täyttävät tulevaisuuden energiajärjestelmän sekä huoltovarmuuden tarpeet. Verkkomme on turvallinen ja ympäristöystävällinen.
Aurinkopaneelit toimistorakennuksen katolla

Vihreä siirtymä tuo asiakkaille uutta

Vihreässä siirtymässä aurinko ja tuulivoiman määrään vaikuttavat sään vaihtelut. Tarve tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa tuotannon muuttuessa yhä sääriippuvaisemmaksi. Elenian sähkönkulutuksen mittausuudistus vuosina 2020–2025 luo pohjaa tulevaisuuden energiapalveluille. Kehitystyömme mahdollistaa tulevaisuudessa asiakkaille tärkeän sähkönkulutuksen jouston ja virtuaalivoimalat.
Tutustu mittausuudistukseen
Taloja ja sähköverkkoa

Älykäs, säävarma verkko tulevaisuutta varten

Olemme jo toista vuosikymmentä uudistamassa ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi. Sen osuus on noussut alle 20 prosentista noin 60 prosenttiin 76 000 kilometrin sähköverkostamme. Investointimme säävarmaan verkkoon ylittävät miljardi euroa. Digitaalinen arki etätöineen tarvitsee varmaa sähkönsaantia.