Elenia ja vastuullisuus 2023 -raportti: Suuntana energiamarkkinoiden sähköinen siirtymä

Energiamarkkinat ovat historiallisessa murroksessa tavoitteena yhteiskunnan hiilineutraali tulevaisuus. Muutoksen onnistuminen edellyttää yhteiskunnan hiilivapaata sähköistymistä. Elenia vie eteenpäin tätä kehitystä palveluillaan ja toiminnallaan. Jotta muun muassa aurinko- ja tuulivoiman kasvusta saadaan täysi hyöty irti, tarvitsee sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottaminen älykkään sähköverkon ratkaisuja sekä siihen liittyvien palveluiden kehitystä.

”Näyttämme sähköistymisessä suuntaa esimerkiksi sähkön kulutuksen joustoa mahdollistavien palveluiden avulla”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Valvontamenetelmät hidastavat sähköistä siirtymää

Sähköverkkoihin on investoitava puhtaan siirtymän toteuttamiseksi, sähkökatkojen vähentämiseksi ja huoltovarmuuden varmistamiseksi.

”Olemme investoineet pitkäjänteisesti sähköverkon uudistamiseen. Säävarman sähköverkon ansiosta vakavien myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot ovat vähentyneet vuosikymmenessä neljännekseen. Tämä työ on kuitenkin kesken”, Liuhala toteaa.

Työtä hidastaa se, että vuoden 2023 lopulla Energiavirasto muutti seuraavien kahdeksan vuoden valvontamenetelmiä tavalla, joka vähentää lähivuosina Elenian suunniteltuja investointeja merkittävästi.

Energiatehokkuutta sähköisillä palveluilla

Elenian palvelukehitys on tuottanut ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaan arkea samalla edistäen sähköistä siirtymää. Vuodenvaihteeseen 2025 - 2026 jatkuva sähkönkulutuksen mittausuudistus, jossa asiakkaille asennetaan uudet älykkäät sähkömittarit, tuo uusia mahdollisuuksia seurata omaa sähkönkulutusta lähes reaaliajassa sekä ohjata sähkökuormia.

”Näemme, että sähkönkulutuksen jousto tulee kasvamaan kotitalouksissa merkittävästi”, Liuhala sanoo.

Kunnianhimoista ilmastotyötä

Ilmastotyössä Elenia on sitoutunut tieteeseen perustuviin tavoitteisiin, joihin myös yhä useampi Elenian kumppani on sitoutunut. Työtä ohjaa päästövähennysten tiekartta, joka kattaa Elenian oman toiminnan, rakennuttamisen, hankinnat sekä asiakkaille kehitettävät ratkaisut. Ilmastotyön rinnalle on nousemassa aiempaa vahvemmin luontotyö.

”Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa. Verkkouudistukset ovat jatkuvasti vapauttaneet ilmajohtoreittien maa-aloja muun muassa metsittämiseen”, Liuhala kertoo.

Elenian laaja-alainen vastuullisuustyö näkyy muun muassa kansainvälisessä infra-alan GRESB-vastuullisuusarvioinnin erinomaisessa tuloksessa. Parhaillaan Elenia valmistautuu EU:n kestävyysraportointidirektiiviin käyttöönottoon kehittämällä osaamista sekä täsmentämällä vastuullisuustyön organisointia.

Elenian raportointikokonaisuuteen kuuluvat Elenia-konsernin vuosikatsaus 2023 ja Elenia ja vastuullisuus 2023 -raportit.

Katso videolta asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkömme Sanni Haralan nostot Elenia ja vastuullisuus 2023 -raportilta

Avaa sisältö uudessa ikkunassa