Elenia julkaisi VTT:n kanssa käsikirjan energiayhteisöjen perustamisesta

Energiayhteisöt ovat Suomessa tulossa mukaan ilmastotekoihin. Lainsäädännön uudistuessa voivat erilaiset energiayhteisöt ryhtyä tuottamaan sähköä tarpeisiinsa ja myydä ylijäämäsähkön sähkömarkkinoille. Elenia on julkaissut yhdessä VTT:n kanssa kattavan käsikirjan kuinka perustaa energiayhteisö.

Energiayhteisöt, jotka tuottavat sähköä ennen kaikkea auringosta, ovat tulossa mukaan vahvistamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen ilmastotekoja. Kun aiemmin sähkö on tuotettu teollisesti isoissa tuotantolaitoksissa ja -muodoissa, kasvaa sähkön pientuotanto hurjaa vauhtia.

Uusiutuvat energiamuodot, erityisesti tuuli- ja aurinkosähkö, ovat korvaamassa fossiilisia polttoaineita. Tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon kasvuon viime vuodet ollut kiivasta. Yksistään Elenian verkkoalueella kotitalouksien aurinkosähkön määrä on jo useana vuonna peräkkäin tuplaantunut edellisvuodesta. Noin viidennes Suomen tuulivoimasta tuotetaan Elenian sähköverkkoon.

Nyt lainsäädännön uudistukset ovat tuomassa yhteisten aurinkovoimaloiden hyödyntämisen mahdolliseksi energiayhteisöille.

”Tätä uudistusta ovat asiakkaat toivoneet ja odottaneet. On mahtavaa, että toiveet ovat toteutumassa energiayhteisöjen perustamiseksi. Tätä tarvetta varten olemme tuottaneet yhdessä VTT:n kanssa energiayhteisökäsikirjan, joka kertoo millaisia vaihtoehtoja on ja neuvoo kuinka energiayhteisö kannattaa perustaa”, kertoo asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala Eleniasta.

”VTT:lle tämän käsikirjan teko Elenian kanssa on luontevaa jatkumoa aihepiirin tutkimukselle. Energiayhteisöjä, uusiutuvaa energiaa ja hajautettua sähköjärjestelmää koskevaa tutkimusta on tehty laajasti niin kansallisessa kuin eurooppalaisessakin kentässä. Sovellukset etenevät nyt vauhdilla ja käytännönläheiselle ohjeistukselle on nähty selkeää tarvetta. Olemme tuoneet tähän käsikirjaan osaamisemme ja kokemuksemme energiayhteisöistä”, sanoo VTT:n älykkäiden energiajärjestelmien tutkimusprofessori Kari Mäki.

”Asiakkaitten eniten kysymä energiayhteisömalli on kiinteistön sisäinen energiayhteisö. Esimerkiksi kerrostalossa voisi talon katolla olla aurinkovoimala, jonka tuottama sähkö jaetaan asukkaiden kesken, sanoo Harala.

Tämän vuoden alusta tuli voimaan asetusmuutos, joka teki tämän kiinteistön sisäisen energiayhteisön perustamisen mahdolliseksi.

”Kehitämme parhaillaan ict-järjestelmiämme tulevaisuuden tarpeisiin ja yhtenä tavoitteenamme on tarjota kiinteistön sisäisille energiayhteisöille hyvityslaskentapalvelu tämän vuoden loppuun mennessä. Osalla verkkoyhtiöistä palvelu on jo saatavana ja myös meille tämä palvelu on tulossa”, kertoo Harala.

Toinen energiayhteisömalli on kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö. Siinä kuka hyvänsä sähkönkäyttäjä tai vaikka kiinteistönsisäinen energiayhteisö voi tuottaa sähköä toisen kiinteistön alueella oman kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Tämä on mahdollista jo nyt, kunhan asiakas sopii tätä varten verkkoyhtiönsä kanssa energiayhteisölle luvan. Näin varmistetaan, että toteutus on tehty oikein ja turvallisesti ja, että sähköä syötetään yhteen kiinteistöön.

”Tämän energiayhteisömallin hyödyntämiseen kannustaa myös tulossa oleva lainuudistus. Uudessa, eduskunnan käsittelyssä olevassa sähkömarkkinalaissa on tulossa parannus siten, että kiinteistörajat ylittävän energiayhteisön toteuttaminen enää vaadi verkkoyhtiön lupaa” toteaa Harala.

Kolmas vaihtoehto on hajautettu energiayhteisö. Tämä on laskennallinen ratkaisu, jossa esimerkiksi sähkönmyyjä jakaa tuotantoa yhteisön jäsenten kesken. ”Malli on täysin mahdollinen jo nyt ja toivottavasti tällaista palvelua tulee lisää markkinoille”, sanoo Harala.

”VTT on aktiivisesti mukana energiayhteisöjen kansainvälisessä tutkimuksessa ja kehittää koko ajan Suomeen soveltuvia tulevaisuuden malleja yhteistyössä toimijoiden kanssa”, lisää Mäki.

Lue lisää energiayhteisöistä täältä

Tutustu Energiayhteisökäsikirjaan täällä

Lisätietoa
Sanni Harala, asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö, Elenia, puh. 0400 905197
Kari Mäki, älykkäiden energiajärjestelmien tutkimusprofessori, VTT, puh. 040 1429785