Elenian tavoitteena on vähentää oman toimintansa päästöjä 75 % vuoteen 2030 mennessä

Elenia on vuodesta 2021 alkaen sitoutunut tieteeseen perustuvaan ilmastotyöhön, Science Based Targets -aloitteeseen. Lyhyen ja pitkän aikavälin sekä Net Zero -tavoitteemme on julkaistu SBTi:n verkkosivuilla.

Olemme asettaneet toimintamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteet tieteeseen pohjautuvan Science Based Targets -aloitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen, 1,5 asteen, mukaan. Nämä päästövähennystavoitteet on nyt vahvistettu aloitteen puolelta ja julkaistu SBTin verkkosivuilla.

SBTi:n hyväksymä tavoite edellyttää Elenian vähentävän kasvihuonepäästöjään 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä pitäen sisällään omat ja hankitun energian päästöt. Tätäkin kunnianhimoisempana tavoitteena Elenialla on vähentää oman toimintansa päästöjä 75 prosenttia (Scope 1 ja 2) vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuusohjelmamme visiotavoitteena on Net Zero Elenia vuoteen 2035 mennessä. Elenian päästövähennysten tiekartta on luotu auttamaan meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Elenia on myös asettanut Net Zero -tavoitteet, jotka kattavat oman toiminnan päästöjen lisäksi koko arvoketjun päästöt (Scope 1, 2 ja 3). Net Zero-tavoitteet on saavutettava vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa noin 90 prosentin päästöjen vähentämistä koko arvoketjussamme.

Suomesta science-based targets -tavoitteisiin on sitoutunut 90 yritystä ja näistä Elenian lisäksi neljä on tähän mennessä asettanut Net Zero -tavoitteen ja 17 on sitoutunut sen asettamaan.

Nämä kunnianhimoiset tavoitteet vaativat vahvaa toimenpiteisiin sitoutumista niin Elenialta kuin kumppaneiltamme. Haluamme sitouttaa kumppanimme ilmasto- ja vastuullisuustyöhön, sillä suuntana on asettaa päästövähennystavoitteet koko toimitusketjulle. Yhteistyö kumppaniverkoston kanssa on tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa.

SBTi on CDP:n, Carbon Disclosure Project, YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, maailman luonnonvarainstituutti World Resources Instituten ja WWF:n, World Wide Fund for Naturen yhteishanke.