Huoltovarmuuskeskus uutisoi: Suurhäiriöpelikirja auttaa sähkökatkojen yli

Syksyn lähestyessä myrskyn aiheuttamat sähkökatkot yleistyvät. Sähköverkkoyhtiö Elenia on varautunut katkoihin käytännöllisellä Suurhäiriöpelikirjalla.

Suurhäiriöissä sähköverkon vikoja on kerralla enemmän ja verkkovaurioiden korjaaminen vie aikaa. Jotta korjaukset sujuisivat mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti, Elenia on laatinut yhdessä sidosryhmiensä kanssa Suurhäiriöpelikirjan.

Häiriötöntä maailmaa ei ole, mutta ongelmatilanteisiin voi varautua. Kirjaan on tiivistetty, minkälaisia erilaisten myrskyjen, lumikuormien ja ukkosten aiheuttamat häiriöt sähköverkostossa ovat, miten niihin varaudutaan ja miten ne hoidetaan.

Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen kertoo, että yrityksellä on 435 000 asiakasta, mutta verkkoalueella ihmisten määrä lähentelee miljoonaa.

“Niinpä meillä on iso yhteiskunnallinen vastuu. On tärkeää, että niin elenialaiset kuin kaikki suurhäiriön hoitoon osallistuvat tahot asentajia myöten tietävät, kuinka häiriötilanteessa toimitaan ja toimintaa johdetaan. Näin emme hukkaa aikaa miettiessämme, mitä milloinkin pitää tehdä, kuka päättää tai kuka tekee mitäkin”, Paananen sanoo.

Linjalle kaatunut puu yleisin syy häiriöön

Suomen toiseksi suurin sähköverkkopalveluyhtiö toimii Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Sillä on sähköverkkoa 76 000 kilometrin verran. Siitä on maakaapeloitu yli 60 prosenttia, mutta ilmajohtoverkkoa on silti noin 30 000 kilometriä.

Ilmaverkot ovat alttiita sääilmiöiden vaikutuksille. Myrskyt ja ukkospuuskat kaatavat puita ja talven lumimyräkät saattavat taivuttaa lumikuormaisia puita sähkölinjoille. Puun kaatuminen sähköverkon runkolinjan päälle onkin yleisin sähkökatkon syy.

“Vaikka uudistamme sähköverkkoamme jatkuvasti säävarmaksi maakaapeloimalla, on verkkoalueemme niin laaja, että ilmajohtoja on jatkossakin. Toisaalta maakaapelitkin voivat vaurioitua, kun kaupungin infrastruktuuria rakennettaessa kaapeli katkaistaan epähuomiossa. Maakaapeli on kuitenkin moninkertaisesti luotettavampi kuin ilmajohto”, Paananen sanoo.

Huolellista etukäteen varautumista

Eleniassa seurataan tarkasti Ilmatieteen laitoksen sääennusteita ja niiden vakavuusasteen perusteella osataan varautua oikein eri asteisiin häiriötilanteisiin. Elenian varautuminen tapahtuu kolmitasoisesti: keltainen, oranssi ja punainen.

Keltaisen tason varautumisesta on kyse silloin, kun ennustetaan noin vuorokauden mittaista häiriötilannetta. Sähköverkon vikoja ennakoidaan tulevan pari sataa ja sähköttömiä asiakkaita voi olla yhtä aikaa muutama tuhat. Tällöin tilanne saadaan hoidettua keskeisimpien suurhäiriötoimintojen ja myrskyalueen vianhoitokumppanien voimin.

Oranssin varautumisen tapauksessa suurhäiriön arvioidaan kestävän 1–3 vuorokautta. Silloin sähköttömien asiakkaiden yhtäaikaisen määrän ennakoidaan nousevan yli kymmeneen tuhanteen ja viankorjaustehtäviä tulevan satoja. Koko Elenian suurhäiriöorganisaatio käynnistetään ja viankorjauskumppanit keskittyvät korjaustoimiin.

Jos varautuminen vaatii punaista tasoa, yhtäaikaisten sähköttömien asiakkaiden määrän ennakoidaan kasvavan kymmeniintuhansiin. Vianhoitotehtäviä voi tulla yli tuhat ja suurhäiriön kesto on yli kolme vuorokautta. Elenialaisten normaalit työtehtävät ovat silloin toissijaisia ja he alkavat hoitaa heille etukäteen suurhäiriötilanteen varalta sovittuja tehtäviä. Samoin kaikki kumppaniyhtiöiden korjausresurssit koko verkkoalueelta ovat käytössä. Kaikki tekeminen keskittyy sähköjen palautukseen ja tilanteesta tiedottamiseen asiakkaille.

“Vaikka sähkökatko saattaa osua kuluttajan kohdalle nykyisin yhä harvemmin, tilanteeseen kannattaa silti varautua niin kotona, yrityksissä kuin yhteiskunnan eri toiminnoissa. Me olemme koonneet verkkosivuillemme sähkökatkojen varalta toimintaohjeet, joihin kannattaa perehtyä jo ennalta. Samoin viranomaisten laatimassa 72-tuntia varautumissuosituksessa on todella hyvät ohjeet häiriötilanteiden varalta”, Paananen sanoo.

Varautuminen on yhteispeliä

Elenia varautuu sähkökatkoihin myös osallistumalla Huoltovarmuusorganisaation Jäätyvä-harjoituksiin. Harjoituksissa alan kaikki toimijat käyvät läpi toimintatapojaan ongelmatilanteissa ja pääsevät testaamaan yhteispeliään.

“Viimeksi juuri ennen koronapandemiaa osallistuimme Länsi-Suomen alueen Jäätyvään. Se antoi todella hyvän tilannekuvan meidän kaikkien toiminnasta ja auttoi kehittämään yhteistoimintaa. Muutenkin varautumisen tavat ja yhteistyö eri toimijoiden kesken kehittyvät koko ajan. Hyvä esimerkki siitä on Ilmatieteen laitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen sääilmiöitä ja niiden vaikutuksia ennakoiva SILVA-projekti, jossa mekin olemme mukana”, Heikki Paananen sanoo.

Jäätyvä 2022 -suurhäiriöharjoitus pidetään loppuvuodesta pääkaupunkiseudulla.