Kotimaiset Aidon ja Voimatel Elenian kumppaneiksi sähkönkulutuksen mittausuudistukseen

Elenia on aloittamassa sähkönkulutuksen mittausuudistuksen yhteistyössä kotimaisen mittalaiteita valmistavan ja mittauspalveluita tuottavan Aidon Oy:n sekä mittariasennuksista vastaavan Voimatel Oy:n kanssa. Valmistelevat työt mittalaitteiden vaihtoprojektin toteuttamiseksi alkavat loppuvuoden aikana ja pääpaino projektissa ajoittuu vuosille 2021-2024. Kerromme uudistuksesta lisää projektin edetessä. 

Energian tuotanto ja käyttö muuttuvat – sähköverkkopalvelut uudistuvat
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sähköä tuotetaan yhä enemmän auringolla ja tuulella, jolloin sään vaihtelut vaikuttavat sähköntuotannon määrään. Tarve sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa.

Samaan aikaan sähkönkäyttö kasvaa luovuttaessa fossiilisista energialähteistä. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat. Syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä energialainsäädännön uudistuessa.

”Kaikki tämä tarvitsee toimiakseen teknologian uusimpia ratkaisuja sähköverkossa ja sähkönkulutuksen mittauksessa. Lähivuosina sähkönmittauksen uudistuminen antaa Elenian asiakkaille nykyistä reaaliaikaisempaa tietoa heidän omasta sähkönkulutuksestaan”, toteaa Elenian asiakkuuspäällikkö Sanni Harala.

Uusiutuvan sähköntuotannon kasvaessa ja liikenteen sähköistyessä koko energiajärjestelmä muuttuu, mikä vaatii myös sähköverkkopalveluiden kehittämistä. Elenia valmistautuu näihin muutoksiin uudistamalla kehitystyöllään sähköverkkoa, sen teknologiaa sekä sähkönkulutuksen mittausta.

Elenia palvelee 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä. Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus www.elenia.fi

Aidon on Pohjoismaiden johtava älykkään sähköverkon mittausratkaisujen, sovellusten ja palveluiden toimittaja. Älykkäät energianmittausjärjestelmämme mahdollistavat asiakkaillemme luotettavan energianmittauksen ja -jakelun ja tehokkaat jakeluverkon ylläpitoprosessit. Aidonin toimittamaa teknologiaa on käytössä yli 3 miljoonassa energianmittauspisteessä Pohjoismaissa. Päätoimipaikkamme on Jyväskylässä ja meillä on toimipisteet Ruotsin Solnassa ja Norjan Askerissa. Logistiikkakeskuksemme sijaitsee Vantaalla.

Voimatel on sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elinkaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottaja, joka auttaa asiakkaitaan menestymään varmistamalla heidän kriittisten järjestelmien ja verkkojen erinomaisen palvelukyvyn luotettavilla asiantuntijapalveluillaan sekä uudistuvilla ratkaisuillaan. Yhtenä alansa suurimpana toimijana Voimatelin asiakkaina ovat mm. Itämeren alueen ja Keski-Euroopan teleoperaattorit, Suomen merkittävimmät siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, globaalit laitevalmistajat sekä suuri joukko teollisuusyrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Voimatelin 900 palveluammattilaisen organisaatio palvelee asiakkaita Suomesta ja Virosta käsin. Voimatelin omistaa suomalainen Osuuskunta KPY.