Lähes kaksi kolmannesta hyväksyisi vain 3 tunnin sähkökatkon lain 36 tunnin rajan sijaan

Sähköverkkoyhtiö Elenian asiakaskyselyn mukaan 60 % sähkönkäyttäjistä hyväksyisi vain maksimissaan 3 tunnin sähkökatkon laissa olevan 36 tunnin rajan sijaan. Suomen sähköverkkoyhtiöt ovat kesäkuun lopussa toimittaneet Energiavirastolle vuoteen 2036 saakka ulottuvat kehittämissuunnitelmansa, jotka olivat asiakkaiden kuultavana.

”Asiakaspalaute oli nyt vastaavaa kuin vuoden 2022 kehittämissuunnitelman kuulemisessa. Asiakkaidemme mielestä jo yli kolmen tunnin sähkökatko on liian pitkä", toteaa Elenian toimitusjohtaja Jorma Myllymäki.

Sähkönjakelun varmuus, puhdas siirtymä ja sujuva asiakaspalvelu nousivat kärkiteemoiksi asiakkaitten antamassa palautteessa. Energiavirastolle toimitettavaan kehittämissuunnitelmaan on vuodesta 2022 lähtien kuulunut asiakkaitten kuuleminen. Lähes 2 000 Elenian asiakasta antoi palautetta, mikä on tuplat enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Vastaajista yli 80 % odottaa, että sähkökatko ei ylitä 6 tuntia, ja 93 % katsoo, että pisin kohtuullinen sähkökatko kestää alle 12 tuntia. Erityisesti haja-asutusalueiden asukkaat odottavat sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamista. 

Sähkömarkkinalain mukaan taajamissa ei saa esiintyä yli 6 tunnin keskeytystä ja haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytystä vuoden 2036 jälkeen.

Elenia on luonut kehittämissuunnitelman kuulemiseen nettisivuilleen karttapalvelun, jossa voi tarkastella oman asuinalueen sähköverkon tulevaisuutta. Palvelu on jatkuvasti käytettävissä, vaikka Energiaviraston vaatima kuuleminen on päättynyt.

Elenia pyysi vastaajilta näkemyksiä sähköverkon kehittämisestä, toimitusvarmuuden tasosta sekä energiamurroksen vaikutuksista sähkön käyttöön. Vastaukset korostavat sähkönkäytön varmuutta.

Verkon maakaapelointia arvostetaan sen säävarmuuden vuoksi. Elenia on reilussa vuosikymmenessä nostanut maakaapeloidun säävarman verkon osuuden noin 65 %:iin.

Elenian nettipalvelussa voi katsoa, täyttyykö asiakkaalle lain vaatimus ja ellei, niin mihin mennessä täyttyy. Vastausten mukaan taajamissa ollaan tyytyväisempiä toimitusvarmuuden nykytasoon. Sen sijaan haja-asutusalueella lain 36 tunnin sähkökatkon kattoa pidetään liian pitkänä. 

”Asiakkaat odottavat johdonmukaisesti parempaa sähkönjakelun varmuutta, mutta vuoden alussa voimaan tulleet Energiaviraston valvontamenetelmät leikkaavat investointeja ja viivästyttävät asiakasodotusten täyttämistä”, Myllymäki toteaa.

Energiamurroksen vaikutus verkkopalveluun ymmärretään

Vastaajista monet tunnistavat yhteiskunnan puhtaan siirtymän tarpeen ja sen liittymisen sähköverkkopalveluihin. Yhä useampi on kiinnostunut sähkönkulutuksen seurannasta, pientuotannosta sekä sähköisistä palveluista. Verkkoyhtiöltä toivotaan aktiivista roolia pientuotannon mahdollistajana.

”Sähköistyminen ja yhteiskunnan ilmastotavoitteet eivät onnistu ilman älykästä, toimintavarmaa sähköverkkoa. Suomella on älykkään sähköverkon kansainvälisenä kärkimaana vahva perusta edistää hiilivapaan yhteiskunnan kehitystä”, Myllymäki sanoo.

Sähköverkossa sähkömarkkinoiden vaatimat kulutuksen joustopalvelut tulevat olemaan tärkeässä roolissa energiamurroksessa. Tuuli- ja aurinkosähkön vuoksi tarvitaan kulutusjouston ratkaisuja sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen. Elenian menossa oleva sähkönkulutuksen mittausuudistus luo pohjaa tälle kehitykselle.

Reilusti yli 250 000 Elenian asiakkaalle on jo asennettu uusi sähkömittari, joilla voi seurata omaa sähkönkulutusta lähes reaaliajassa sekä tarkastella sähkökuormien jakaantumista vaihekohtaisesti. Uuden sähkömittarin kuormanohjauksella voi sähkönkäyttöä ajastaa haluttuun ajankohtaan.

Tutustu Elenia Avoimeen

Lue lisää mittausuudistuksesta