Tutustu Elenian vastuullisuuteen – Elenia ja vastuullisuus 2019 -raportti

Vastuullisuus on Elenian toiminnan perusta. Uudistimme vuonna 2019 tulevaisuuden suunnaksemme strategian, jonka ytimessä on vastuullisuus. Samalla rakensimme valmiiksi ensimmäisen vastuullisuusohjelmamme. Vastuullista työtä olemme tehneet pitkään ja nyt uusi vastuullisuusohjelma raamittaa työtämme entistä selkeämmin.

Elenian toinen verkko- ja palveluliiketoiminnan kattava vastuullisuusraportti kertoo Elenian kehittämistyön tuloksista ja tavoitteista.

”Olemme määritelleet tehtäväksemme toimia vastuullisimpana energiapalveluiden ja markkinoiden uudistajana. Tämä rooli vaatii meiltä vahvaa etukenoa sekä osaamisemme monipuolista hyödyntämistä”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Elenian toimintaan ja palveluiden uudistamiseen. Etenkin uusiutuvat energiamuodot ovat kasvavassa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisääntyvä, sään mukaan vaihteleva, tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto vaikuttaa koko sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoon ja vaatii uudenlaisia ratkaisuja, joita kehitämme ja testaamme parhaillaankin.

”Menossa olevan energiamurroksen näemme mahdollisuutena. Murros lisää kysyntää älykkäille ratkaisuille. Yhtenä uutena ratkaisuna tällä vuosikymmenellä on tulossa sähkön kulutusjousto, joka avaa myös kotitalouksille entistä aktiivisemman roolin sähkömarkkinoilla”, ennakoi Liuhala.

Arki kodeissa, yrityksissä ja yhteiskunnassa tarvitsee älykkään ja toimivan sähköverkon. Tässä Elenia on näyttänyt suuntaa Suomessa ja kansainvälisesti. ”Olemme tuoneet parinkymmenen vuoden ajan käyttöön älykkäitä sähköverkon innovaatioita. Samaan aikaan uudistamme verkkoamme säävarmaksi osaksi energiankäytön ilmastoratkaisuja”, Liuhala kertoo.

Elenia ykköseksi maailmanlaajuisessa vastuullisuuden GRESB-vertailussa sähköverkkoyhtiöiden joukossa
Elenia infra-alan toimijoiden vertailussa Euroopassa 3. ja maailmassa 5.

Elenia nousi vuonna 2019 sähköverkkoyhtiöiden ykköseksi vastuullisuuden GRESB -arvioinnissa, Global Real Estate Sustainability Benchmarkissa. Sähköverkkoyhtiöitä arviointiin osallistui eri puolilta maailmaa seitsemän. Maailmanlaajuisesti GRESB -arviointiin osallistui kaikkiaan 393 infrayhtiötä eri aloilta. Maailmanlaajuisissa kokonaistuloksissa Elenia oli viides. Euroopasta osallistujia oli 236 ja näiden joukossa Elenia oli kolmas.

GRESB -arvioinnissa mitataan yrityksen toimintaa ja onnistumista eri osa-alueilla ympäristöasioissa, sosiaalisessa vastuussa ja hyvässä hallintotavassa.

”Vastuullisuustyömme tuloksemme ovat tässä kansainvälisessä vertailussa erinomaiset. Kehitystyöhömme GRESB-vertailu antaa kansainvälisen ulottuvuuden, kun saamme tietoa miten vastuullisuus infra-alalla maailmanlaajuisesti kehittyy”, toteaa Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Elenia ja vastuullisuus 2019