Työtur­vallisuus

Asentaja työssään

Vastuullista työturvallisuutta

Vastuullisuutemme perusasioita on varmistaa, että kaikilla on turvallinen ja terveellinen työympäristö. Sekä elenialaisilla että kumppaneillamme on oltava vaadittava pätevyys ja osaaminen hoitaa omalla vastuulla olevat tehtävät. Turvallisuusosaaminen on olennainen osa jokaisen omaa ammattitaitoa.

Yhtenä käytännön tekona on kaikille elenialaisille ja sähköverkkotöitä tekeville kumppaneittemme ammattilaisille jaettava Turvaopas. Turvaopas kuvaa kaikki Elenian toiminnan keskeiset turvallisuusnäkökohdat muun muassa sähköverkkotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa, riskien arvioinnissa, sähkötyöturvallisuudessa sekä turvallisuushavaintojen tekemisessä. Lisäksi oppaassa kerrotaan miten kehitämme turvallisuuskulttuuria sekä kuinka jokaisen tehtävänä on huolehtia tietoturvallisuudesta.

Sähköasentaja työvaatteissa ja tekee käsillään sydämen kuvan.

Turvallisuuden perusta on oikea asenne

Käytännössä turvallisuutta toteuttavat yhtä lailla asianmukaiset henkilösuojaimet, aidat ja opasteet työmailla, koulutus, perehdytys, ohjeet, oppaat ja riskiarvioinnit kuin kokemuksen tuoma varmuus ja alituinen valppaus. Yhteiset pelisäännöt varmistavat turvallisen työn tekijöille sekä turvallisuuden työmaiden läheisyydessä oleville. Ammattilainen paneutuu turvallisuuteen myönteisellä asenteella ja tekee työnsä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Säännöt ja ohjeet on luotu jokaisen sähköverkkoa rakentavan ja sitä käyttävän turvaksi. Ne on tehty meille kaikille.

ASentajapari kävelee

Ennalta suunnittelu ja riskiarviointi takaa turvallisuuden läpi työn

Ennalta hyvin laaditut suunnitelmat ja niiden noudattaminen sekä riskien arviointi varmistavat turvallisen työn toteutuksen. Riskiarvio tehdään jokaiselle työlle. Riskien arviointi aloitetaan työn suunnitteluvaiheessa ja sen jatkuva päivittäminen on edellytys työn etenemiselle. Riskiarvion tarkoitus on ohjata työn suorittaja havaitsemaan vaaran paikat ja ensisijaisesti poistamaan riskien aiheuttajat. Mikäli riskien poistaminen ei ole mahdollista, suunnitellaan vaihtoehtoinen turvallinen työtapa. Ennen työn aloittamista laaditaan turvallisuussuunnitelma riskiarvion pohjalta ja siitä ilmenee, millä tavoin työ tehdään turvallisesti. Turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan liikenteenohjaus, kaivantojen suojaaminen, työmaan turvallisuus ja ulkopuolisten turvallisuuden varmistaminen.

Työmaa

Työmaavalvonta on yhteinen asia

Työmaan turvallisuutta seurataan ja varmistetaan erilaisin tarkastuksin. Tarkastuksia suorittavat tilaajan ja päätoteuttajan lisäksi kaikki työmaalla työskentelevät, alihankkijat ja ulkopuoliset tarkastajat. Valvonnalla varmistetaan, että verkon rakentaminen on turvallista sekä rakentajille että sivullisille. Rakennettavan sähköverkon on täytettävä Elenian vaatimukset ja oltava turvallinen käyttää.

Piirroskuva asentajan henkilösuojaimista

Elenian työmaalla vaaditut suojaimet

  • Suojakypärä leukahihnalla
  • Naulaanastumis- ja varvassuojalla varustetut turvakengät
  • Silmäsuojaimet
  • Vähintään luokan 2 varoitusvaatetus
  • Henkilökortti veronumerolla, Elenian yhteistyökortti
  • Muut vaadittavat henkilösuojaimet työkohtaisesti
  • Suojaimet vaaditaan myös työmaalla vierailevilta

Tavoitteenamme on, että jokainen Elenian töitä tekevä pääsee joka päivä terveenä kotiin!

Lue lisää Elenian turvaoppaasta!