Turvalli­suusmani­festi

MIes ojentaa käden sanoakseen päivää
Pako­huonepeli PatuTurvalli­suusmani­festi

Elenian ja kumppaneiden Turvallisuusmanifesti

Elenia on yhdessä kumppaneittensa kanssa allekirjoittanut Turvallisuusmanifestin ja sitoutunut toimimaan arjen työssä sen mukaisesti. Turvallisuusmanifesti tähtää sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei tapahdu.

Turvallisuus on meille elenialaisille sydämen asia. Haluamme varmistaa, että jokainen Elenian töitä tekevä pääsee terveenä kotiin joka päivä.

Turvallisuusmanifestilla sitoudumme yhdessä kumppaneidemme kanssa työturvallisuuskulttuurin ja työturvallisuusjohtamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Tutustu turvallisuusmanifestiin alta.

TURVALLISUUSMANIFESTI

Sitoudumme henkilökohtaisesti sekä edustamiemme yritysten, niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden puolesta vahvistamaan ja kehittämään turvallisuuskulttuuria ja toimintatapoja. Varmistamme aktiivisesti seuraavien asioiden toteutumisen.

Tavoite
Johdamme, kehitämme ja vahvistamme yhdessä turvallisuuskulttuuriamme, osaamistamme ja toimintatapojamme siten, että tapaturmia ei tapahdu ja jokainen pääsee terveenä kotiin joka päivä.

Edellytykset
Johdamme ja luomme työympäristöömme turvallisuuskulttuurin, joka mahdollistaa epäkohtiin puuttumisen ja vaarallisen työn keskeyttämisen.

Varmistamme, että kaikilla on vaadittava ymmärrys, tieto, osaaminen ja mahdollisuus toteuttaa turvallisia ja terveellisiä toimintatapoja työssään. Kaikki työt suunnitellaan tehtäväksi niin, että työntekijöille tai sivullisille ei aiheudu vaaraa.

Huolehdimme, että jokainen töitämme tekevä, alihankkijat mukaan lukien, saa perusteellisen perehdytyksen työhön, työympäristöön ja työn turvallisuusvaatimuksiin.

Sitoudumme Elenian työturvallisuusjohtamisen käytäntöihin ja periaatteisiin. Edellytämme, että jokainen töitämme tekevä kantaa vastuuta omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Käytäntö
Noudatamme Terveenä kotiin -turvallisuussääntöjä.

Pidämme yllä työkykyä ja huolehdimme työntekijöiden terveydestä sekä työhyvinvoinnista.

Arvioimme työn turvallisuusriskit ja toteutamme toimenpiteet riskien poistamiseksi.

Käytämme henkilökohtaisia turvavarusteita ja laadukkaita työvälineitä sekä toimimme parhaiden turvallisten ja terveellisten työkäytäntöjen mukaan.

Noudatamme aina lakeja, viranomaismääräyksiä ja toimialamme standardeja. Valvomme ja edistämme jatkuvasti työmaidemme turvallisuutta varmistaen myös sivullisten turvallisuuden.

Oppiminen
Raportoimme ja tutkimme töissämme tapahtuneet vaaratilanteet ja tapaturmat.

Suhtaudumme vaarallisiin läheltä piti-tilanteisiin kuin vakaviin tapaturmiin. Toteutamme toimenpiteet niiden estämiseksi tulevaisuudessa.

Jaamme turvallisuushavaintomme ja kehitysideamme avoimesti. Otamme meille ja muille tapahtuneista tilanteista opiksi, jotta ne eivät toistu.

Teemme yhteistyötä alan toimijoiden kesken parhaiden turvallisuuskäytäntöjen jakamiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Seuraamme jatkuvasti turvallisuustavoitteidemme toteutumista.

 

Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Tällä tahdonjulistuksella vetoamme yhdessä jokaiseen työympäristössämme toimivaan tahoon ja kannustamme ensiluokkaiseen turvallisuusasenteeseen- ja työhön. Sitoudumme noudattamaan näitä turvallisuuslinjauksia ja tekemään yhteistyötä vain niiden alihankkijoiden kanssa, jotka myös sitoutuvat tähän manifestiin.

Näin varmistamme, että jokainen pääsee terveenä kotiin joka päivä.