Raivaukset osana ilmajohtoverkon kunnossapitoa

Varma sähkönjakelu vaatii sähköverkon jatkuvaa huoltoa. Huolehdimme verkon turvallisuudesta, toimivuudesta ja kunnosta. Ilmajohtoverkon kunnossapitoon kuuluu olennaisena osana puuston raivaukset.

Elenia vastaa verkkoalueensa sähköjohtojen omistajana sähköverkon kunnossapidosta erilaisin toimenpitein. Yksi näistä toimenpiteistä on ilmajohtoverkon läheisyydessä kasvavan puuston käsitteleminen. Säännöllisellä puustonkäsittelyllä huolehditaan siitä, että sähkönjakelu tapahtuu asiakkaille luotettavasti ja turvallisesti koko verkkoalueella.

Sähköverkon johtoalueiden raivaus on osa jatkuvaa sähköverkon kunnossapitoa, jolla huolehdimme sähkönjakelun toimitusvarmuudesta ympäri vuoden. Kartoitamme ja raivaamme sähköverkkoa vuodessa noin 4000 kilometrin matkalta.

Elenian sähkölinjojen raivaustyöt ovat nähtävissä Elenia Säävarma -kartalla. Kaapelointityömaiden lisäksi kartan Raivaukset-osiosta voi nähdä, missä teemme pienjännite-, keskijännite- ja suurjänniteverkon kunnossapitoraivausta.

Kartan osoitehaun avulla saat kätevästi tietoa haluamastasi kohteesta. Kartta näyttää keskijännite- ja suurjänniteverkon raivauskohteet sekä alueittain että johtoreitteinä. Pienjänniteverkon raivaus näkyy pistemäisenä puun kuvana muuntamon kohdalla. Tutustu täällä Elenia Säävarma -karttaan ja raivauskohteisiin.

Muistathan, että puiden poisto sähköverkolta ja johtokadun raivaaminen on aina ammattilaisen työtä. Jos havaitset sähköverkolle kaatuneen puun, ole yhteydessä maksuttomaan vikapalveluumme 0800 100 100.

Elenia Säävarma -kartta
Lisätietoja raivausten toteuttamisesta