Olet täällä

Toiminnan jatkuvuus ja edelläkävijyys

Varma sähkönjakelu kaikissa olosuhteissa on palvelumme ja toimintamme päätavoite. Se vaatii sähköverkon jatkuvaa ja ennakoivaa huoltoa ja uudistamista sekä luotettavia ja turvallisia tietojärjestelmiä. Ennakoimme, jotta vältymme yllätyksiltä ja harjoittelemme, jotta osaamme tarvittaessa toimia ripeästi oikein.  

Edistämme energiamarkkinoiden murrosta luomalla uusia ratkaisuja kohti hiilivapaata yhteiskuntaa. Sähköverkkoyhtiönä mahdollistamme osaltamme päästöttömän energian hyödyntämistä testaamalla tulevaisuuden keinoja jo tänään.  Noin 20 % Suomen tuulivoimasta ja 4 000 aurinkosähkölaitetta liitetty Elenian verkkoon. Lue lisää Elenia ja vastuullisuus alkaen sivulta 43.

Jatkuvaa huolehtimista  sähkönjakelusta

Huolehdimme ennakoivasti sähköverkkojen turvallisuudesta, toimivuudesta ja kunnosta tehokkaalla kunnonhallinnalla yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Pidämme huolta sähkönjakelun varmuudesta ympäri vuoden sähköverkon tarkastuksilla, joita tehdään sekä lento- että maastotarkastuksina.  Metsänhoidolla vähennämme puiden aiheuttamia sähkökatkoja ja parannamme ilmajohtoverkkomme toimitusvarmuutta. Käsittelemme puustoa sähköverkkomme läheisyydessä vuosittain noin 6 000 – 8 000 kilometrin matkalta.

Ratkaisuja energiamurroksen edistämiseksi 

Innovaatio- ja kehitystoiminnassa tavoitteitamme ovat ilmastonmuutoksen torjunta, tätä tukeva energiamarkkinoiden uudistaminen ja uuden liiketoiminnan luominen. Testaamamme uusia ratkaisuja jo käytännössä, kuten asiakkaiden kulutuksen jousto ja akustojen käyttö sähkökatkoissa.

Energia-alan siirtyminen kohti uusiutuvaa energiaa näkyy myös Elenian verkkoalueella lukuisina uusina tuulivoimahankkeina sekä kotitalouksien aurinkopaneelien määrän kasvuna. Roolimme on huolehtia tuotantolaitteistojen liittämisestä verkkoon ja varmistaa uusiutuvan energian siirto sähkömarkkinoiden käyttöön.   

Elenian älykäs sähköverkko joustomarkkinoiden mahdollistajana

1