Olet täällä

Turvallisuus ja hyvinvointi työssä

Elenialaiset ovat rautaisia ammattilaisia ja pidämme työyhteisöstämme hyvää huolta. Annamme tilaa ammatilliselle kehittymiselle sekä työn ja arjen yhteensovittamiselle. Seuraamme onnistumistamme työtyytyväisyydessä ja -hyvinvoinnissa.  Oman ja  kumppaneidemme turvallisuuden varmistamiseksi teemme tinkimätöntä työtä.. Tavoitteenamme on, että jokainen pääsee terveenä kotiin joka päivä. Lue lisää Elenia ja vastuullisuus 2019 alkaen sivulta 19.

• Henkilöstömäärä 311
• Naisia 52 %, miehiä 48 %
• Elenian ja kumppaneiden yhteinen tapaturmataajuus 5,9

Osaajastrategia

Elenian liiketoimintastrategia painottaa osaamista, vastuullisuutta, turvallisuutta ja laatua.  Laadimme vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Ammatilliset kehittämistarpeet nousevat esiin pääsääntöisesti henkilöstöltä ja tiimeiltä. Osaajastrategiassamme on kolme keskeistä tavoitetta:

  • Kehittyvä yhteisöllisyys ja hyvinvoiva työyhteisö 
  • Vetovoimainen työnantaja
  • Edelläkävijyyttä vahvistava toimintakulttuuri

Meidän ja kumppaneidemme työturvallisuus

Olemme asettaneet tavoitteeksemme nostaa Elenian työturvallisuuden maailman kärkitasolle yhdessä kumppaneidemme kanssa. Elenialla ja kumppaneilla on yhteinen tavoite  tapaturmataajuuden alentamiseen. Työturvallisuuden kehittämisessä tärkeää on kaikkien läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuusriskien havainnointi, ilmoittaminen sekä oppiminen näistä ja sattuneista tapaturmista.

Johdon edustajat, päälliköt sekä turvallisuusinsinööri käyvät  työmaillamme Safety Walk -vierailuilla, joilla vaikutetaan turvallisen työn asenteeseen ja toimintaan. Valvonta varmistaa työmaan turvallisuutta fyysisesti ja teknisesti. Tarjoamme kumppaneillemme koulutusta turvallisesta työskentelystä sähköverkossa. Käytössä on myös  perehdytysopas sähköverkkotyömaille.
Tutustu Elenian turvaoppaseen.

Hyvinvointi ja tyytyväisyys työssä

Edistämme elenialaisten terveyttä ja hyvinvointia varhaisen välittämisen mallilla. Hyvän esimiestyön rinnalla hyvinvointia edistävät työn sisältö ja merkityksellisyys, ammatillinen kasvu, työn ja elämän tasapaino, työyhteisön arvot ja kulttuuri sekä mahdollisuus kokea vaikuttavansa. Joustavat työaikaratkaisumme tukevat nuoria perheitä ja edesauttavat naisia vastuullisiin työtehtäviin. Käytössämme on ylimääräinen palkallinen isyysvapaaviikko.

Elenia on sukupuolijakaumalla mitattuna tasa-arvoinen työyhteisö. Elenian teknisesti asiantunteva asiakaspalvelu tuottaa palveluita Elenian lisäksi useille muille energia-alan yrityksille. Elenian verkkoliiketoiminnassa on vaativaa teknistä koulutus- ja kokemustaustaa edellyttävät tehtävät. 

Valitsemme työtehtäviin parhaat hakijat täydentämään tiimin osaamista, suorituskykyä sekä rakennetta. Elenian kaikki tehtävät ovat sukupuolineutraaleja ja palkkatasa-arvo on Eleniassa hyvä vertailtaessa toimihenkilöiden palkkatasa-arvoa työehtosopimuksen vaativuusluokkien sisällä tai ylempiä toimihenkilöitä kokonaisuutena.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä virkistys- ja harrastustoiminnan kautta. Olemme savuton työpaikka ja meillä on 0-toleranssi päihteille ja päihteinä käytettäville lääkkeille. Tiukka ja kaikkia tasapuolisesti kohteleva päihdepolitiikkamme pohjautuu sähköturvallisuuden varmistamiseen. Lisätietoja: Ura Elenialla

1