Luotettavaa palvelua joka hetki

Asiakkaidemme tyytyväisyys ja heidän kokemuksensa Elenian palveluiden laadusta on vastuullisuusohjelmamme tärkeimpiä tavoitteita. Ne kertovat, kuinka hyvin me ja kumppaniverkostomme onnistumme tehtävässämme luotettuna sähköverkkopalveluiden toimittajana sekä asiakaspalveluiden tuottajana.

Luotettavuuden rinnalla myös turvallisuus on yksi tärkeimpiä palvelumme ja toimintamme vaatimuksia. Rakennamme ja pidämme kunnossa sähköverkkoamme niin, että se on turvallinen. 

Myrskyihin ja tuiskuihin emme voi vaikuttaa, mutta ympärivuorokautisen valvonnan ja älykkään teknologian ansiosta sähkönjakelun häiriöt ovat valtaosin tiedossamme nopeasti. Ikääntyvän verkon uudistaminen säävarmaksi näkyy selvästi myrskyjen ja lumikuormien aiempaa vähäisempinä häiriöinä sähkönjakelussa – ja asiakkaidemme arjessa.

  • Verkkopalveluasiakkaita 432 000
  • Yli puolet 75 500 kilometrin sähköverkosta säävarmaa

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti

Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvän kokemuksen palveluistamme, joihin kuuluu muun muassa sähköverkon liittymien ja säävarman sähköverkon rakentaminen, sähkökatkojen korjaus sekä asiakkaiden jokapäiväinen palvelu. 

Rakennamme myös valokuituverkkoa sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä. Valokuituverkon rakentamisella osallistumme Suomen digitaalisen infrastruktuuristrategian tavoitteiden saavuttamiseen. 

Pidämme huolen asiakkaidemme tietojen turvallisesta käsittelystä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpidossa teemme pitkäjänteisestä työtä. 

Varmaa sähkönjakelua

Verkkoinvestoinnit näkyvät selvästi myrskyjen ja lumikuormien entistä vähäisempinä vaikutuksina. Ympärivuorokautisen valvonnan ja sähköverkkoteknologian ansiosta sähkönjakelun häiriöt ovat tiedossamme nopeasti ja nähtävissä sähkökatkokartalla. Vikapalvelumme on tavoitettavissa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.  

Olemme sitoutuneet saavuttamaan sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuustavoitteet.  Aloitimme yli 10 vuotta sitten ikääntyvän ilmajohtoverkon uudistamisen säävarmaksi maakaapeloinnilla. Vuonna 2028 verkkomme maakaapelointiaste nousee 75 prosenttiin. 

Sähköverkon turvallisuus

Rakennamme sähköverkkoamme ja pidämme sen kunnossa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa.  Opastamme asiakkaitamme ja muita osapuolia turvallisesta työstä ja toiminnasta sekä ilma- että maakaapeliverkon läheisyydessä.