Turval­lisuus ja hyvin­vointi työssä

Työmaalla kaksi ihmistä turvavarusteissa

Elenia – minun valintani joka päivä

Työmme ovat turvallisia. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia ja ammattitaidon kehitystä. Työyhteisömme on yhdenvertainen.

Elenialaiset ovat energia-alan osaavia ammattilaisia. Jatkuva osaamisen kehittäminen töissämme luo mahdollisuuksia ammatilliselle kasvulle.

Kannamme vastuuta henkilöstömme sekä kumppaneidemme turvallisuuden varmistamisesta ja pidämme yhdessä toisistamme huolta. Työn ja arjen yhteensovittaminen on meille tärkeää.

Toimintaympäristömme on voimakkaassa murroksessa. Sen vuoksi vahvistamme avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua työyhteisössämme. Tehtävämme on yhdessä ymmärtää ja jäsentää toimintamme ja palveluihimme kohdistuvia asiakkaitten odotuksia sekä yhteiskunnan vaatimuksia.

Aktiivisella osallistumisella ja vaikuttamisella energia-alan kehitykseen kannamme vastuuta asiakkaidemme arjen sujuvuudesta.

Tavoitteenamme on, että jokainen pääsee terveenä ja hyvinvoivana kotiin, joka päivä.

turvallisuuden symbolina sydän

Visiotavoitteemme 2035

Työtapaturmataajuus LTIF < 1

Vastuullisuusraportin osiossa Turvallisuus ja hyvinvointi työssä kerromme

  • työyhteisöstämme
  • yhdenvertaisuudesta työssä sekä työyhteisömme kulttuurista ja vuorovaikutuksesta
  • työtyytyväisyydestä ja osaamisen kehittämisestä
  • työkyvystä huolehtimisesta
  • turvallisuustyöstämme ja turvallisuuskulttuurin kehityksestä
  • työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä
  • turvallisesta työskentelystä sähköverkon läheisyydessä
  • työmaavalvonnan aktiviteeteista