Vastuulli­suusohjelma

Hymyilevä poika nurmikolla

Vastuullisuus toimintamme perustana

Vastuullinen tapa toimia on meille Eleniassa luonnollinen osa työtämme ja palveluamme. Tehtävämme yhteiskunnassa sujuvan arjen turvaajana edellyttää sitä meiltä. Otamme jatkuvasti uusia askeleita vastuullisuutemme kehittämisessä. Vastuullisuus on strategiamme ytimessä, jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat asiakkaittemme luottamus, toiminnan tehokkuus, sähkömarkkinoiden uudistaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Elenia ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille

Elenia rakentaa kestävää, älykästä ja säävarmaa sähköverkkoa asiakkailleen sekä mahdollistaa uusiutuvan energian verkkoon liittämisen.
YK9

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Elenia tekee vastuullisia materiaalihankintoja sekä innovatiivisia ratkaisuja energiamurroksen edistämiseksi.
YK13

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Elenia mahdollistaa energiamurroksen kehittämällä älykästä sähköverkkoa ja tarjoaa alustan energiamarkkinoille. Elenia parantaa energian ja materiaalien käytön tehokkuutta sekä sähköverkon kiertotaloutta.
YK8

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Elenia huolehtii omien työntekijöidensä ja kumppaneidensa työhyvinvoinnista ja –turvallisuudesta sekä edellyttää eettisten periaatteiden kunnioittamista kaikessa toiminnassa. Elenia työllistää paikallisesti.
YK11

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Elenia varmistaa energian saannin ja toiminnan jatkuvuuden kaikissa tilanteissa.
YK17

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Elenia vaikuttaa asiakaslähtöisellä ja paikallisella sidosryhmäyhteistyöllä sekä edellyttää kumppaneilta lakien, sopimusten ja työehtojen noudattamista sekä sitoutumista vastuullisuusperiaatteisiin.

Vastuullisuuden yhteyshenkilöt

  • Jorma Myllymäki, varatoimitusjohtaja
  • Heini Kuusela-Opas, viestintäjohtaja
  • Sanni Harala, asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö

Elenian eettiset periaatteet ja toimintapolitiikat

Elenian toimintaa ohjaavat Elenian eettiset periaatteet ja toimintapolitiikat, jotka ovat Henkilöstö-, Työterveys- ja työturvallisuus-, Omaisuudenhallinta-, Hankinta-, Tietoturva-, Riskienhallinta- sekä Ympäristöpolitiikka.

Elenialle viisi tähteä GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark - arvioinnissa

Elenia sai GRESB 2020 arvioinnissa täydet viisi tähteä kolmatta vuotta peräkkäin. Elenian tulos oli 96 maksimimäärän ollessa 100. Tulos parani edellisestä vuodesta seitsemällä pisteellä. Viidettä kertaa järjestettyyn GRESB Infrastructure Assessmentiin osallistui maailmanlaajuisesti kaikkiaan 406 infrayhtiötä, joiden joukossa Elenia oli yhdeksäs. Northern Europe Network Utilities Maintenance and Operation -sarjassa Elenia oli toisella sijalla yhdentoista osallistujan joukossa.

GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark – on kiinteistö- ja infrastruktuurialalle räätälöity kansainvälinen vastuullisuuden vertailu, jonka avulla arvioidaan yrityksen vastuullista toimintaa ja suorituskykyä ESG -mittareiden avulla (Environmental = ympäristövastuullisuus, Social = sosiaalinen vastuu ja Governance = hyvä hallintotapa). Vastuullista toimintaa ja suorituskykyä mitataan yrityksen sisäisissä toimintaperiaatteissa, työntekijöiden keskuudessa, sidosryhmäyhteistyössä ja toimitusketjuissa.