Palvelutuonnosta elinvoimaa ja työllisyyttä

Luomme arvoa yhteiskuntaan. Tuotamme taloudellista hyvää investoinneilla, niiden työllisyysvaikutuksella sekä palveluittemme jatkuvalla kehittämisellä ja uudistamisella. Palveluittemme tuottaminen ja toimintamme perustuvat kumppani- ja yhteistyöverkostoon, joka vahvistaa elinvoimaa, yrittäjyyttä sekä työllisyyttä. Myös kumpanimme ovat sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihimme.

Työllistämme paikallisia urakoitsijoita

Toimintamme perustuu kumppaniverkostoihin ja yhteistyöhön. Sähköverkkomme uudistaminen säävarmaksi on työllistänyt vuosikymmenen aikana yli 10 000 henkilötyövuoden verran. Hankimme urakointipalveluita vuosittain yli 60 yritykseltä. Lisäksi kumppaneinamme on  materiaali- ja järjestelmätoimittajia.

Vastuullinen hankinta ja tinkimätön valvonta   

Kumppaneiden turvallisuus sekä ympäristöasioiden huomiointi työmaillamme on meille ehdottoman tärkeää. Ehdotonta on myös, että rakennusurakoissamme ei esiinny harmaata taloutta eikä talousrikollisuutta.

Valvomme sopimussuhteessa olevien urakointiyritysten lakisääteisten ja työnantajavelvoitteiden toteutumista jatkuvasti. Urakka- ja työntekijätietojen raportointi kuukausittain Verohallinnolle sekä aliurakointiketjujen rajoittaminen tehostaa verovalvontaa ja torjuu harmaata taloutta.

Mittavat investoinnit ja verot Suomeen

Viimeisen vuosikymmenen investointimme ikääntyneen sähköverkon uudistamiseen ylittävät miljardi euroa. Ikääntyneen sähköverkon uudistamisen säävarmaksi on merkinnyt sähkön siirtohintojen nousua, jonka Elenia on jakanut tasaisesti usealle vuodelle välttäen äkillisiä hinnannousuja.

Elenia maksaa verot Suomeen. Veropottimme kertyy pääosin sähkö- ja arvonlisäveroista sekä yhteisöverosta tilikauden taloudellisen tuloksen mukaan.