Yhteis­kunnallinen vaikut­tavuus

Aikuinen ja lapset kanoottiretkellä

Hiilivapaasti sähköistyvän yhteiskunnan edistäminen

Luomme ­arvoa ­yhteiskuntaan.­ Edistämme hiilivapaasti sähköistyvän yhteiskunnan ­kehitystä.

Huolehdimme ­sähkönja­kelusta­ 435­ 000­ asiakkaalle­ noin­ sadan­ kunnan ­alueella.­ Olemme läsnä asiakkaidemme, maanomistajien, kuntien ja muiden sidosryhmiemme arjessa luotettavana kump­panina.

Edistämme hiilivapaan sähköistyvän yhteiskunnan kehitystä ja olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmas­totavoitteisiin. Investointimme ­ikääntyvän­ sähköverkon­ uudistamiseksi sekä uusiutuvan energian mahdollistami­seksi­ luovat­ työtä ­ja­ hyvinvointia.­

Toimintamme perustuu jatkuvaan yhteiskunnan kehit­tämiseen sekä pitkäjänteiseen yhteistyöhön kumppanei­demme kanssa vahvistaen paikallista elinvoimaa, yrit­täjyyttä­ ja­ työllisyyttä.­ Vastuulliset ­toimintatavat­ ovat yhteistyömme­ edellytys,­ niistä­ emme­ tingi.

Omenasymboli grafiikkana

Visiotavoitteemme 2035

Asiakkaille syötetyn sähköenergian määrä ­7,3­ TWh­ ja verkkoon syötetty uusiutuva energia ­7,3­ TWh

Vastuullisuusraportin osiossa Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kerromme

  • arvonluonnistamme
  • uusiutuvan energian määrästä verkossamme
  • sähköistymisen skenaarioista
  • Energiaviraston yllättävistä valvontamuutoksista
  • uusien älykkäiden sähkömittareiden vaihdosta asiakkaillemme
  • säävarman sähköverkon työllistämisvaikutuksista
  • Elenian verojalanjäljestä
  • sidosryhmäyhteistyöstämme