Sähkö­mittarin asennus

Sähköurakoitsijasi voi tilata mittarin asennuksen ja liittymän kytkennän tällä lomakkeella. Tilauksen voi tehdä kerralla saman kohteen useaan käyttöpaikkaan.

Lomakkeella voi tilata myös

  • Katkon ja kytkennän
  • Liittymän kytkennän ja mittaroinnin
  • Lisäkäyttöpaikan mittaroinnin vanhaan liittymään
  • Mittalaitteen poiston
  • Mittauksen siirron
  • Sinetöinnin
  • Sulakekoon muutoksen
  • Sulakekoon muutoksen ja mittauksen siirron
  • Vahvistaa, että sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus

Tarvitsemme urakoitsijalta myös tiedon asiakkaan sähkönmyyntiyhtiöstä. Sähkönkäytön edellytyksenä on voimassa olevat liittymis-, verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.