Usein kysyttyä mittarinvaihdosta

Jos sinulla on kysyttävää mittarinvaihdosta

Jos sinulla on kysyttävää mittarisi asennuksesta, voit soittaa Voimatelin maksuttomaan neuvontaan 0800 391 100 (ma-pe klo 08-20 ja la klo 09-16) tai ottaa yhteyttä sähköpostitse mittarinvaihto@elenia.fi.


Mitä tapahtuu, jos asiakas ei jostain syystä halua uutta sähkömittaria?

Asiakas voi halutessaan ottaa yhteyttä kumppanimme Elveran asiakasneuvontaan.  Elveran maksuton asiakasneuvonta  0800 391 100 palvelee ma-pe klo 08-20 ja la klo 09-16. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse mittarinvaihto@elenia.fi. Voimatel vastaa kaikkiin kysymyksiin, ja asennus toteutetaan turvallisesti ja helposti.

Milloin nykyiset mittarit on asennettu?

Pääosa nykyisin käytössä olevista mittareista on asennettu ensin testihankkeessa vuosina 2002-2004 sekä varsinaisessa päähankkeessa vuosina 2004-2008. 

Uusia sähkömittareita tulee koko ajan käyttöön lisää asunto- ja liikerakentamisen edetessä.

Minulle ehdotettiin mittarinvaihtoaikaa kirjeitse. Miten vahvistan sen?

Jos olet saanut kirjeen, jossa sinulle ehdotetaan mittarinvaihtoaikaa, voit vahvistaa ajan osoitteessa mittarinvaihto.elenia.fi
Tarvitset vahvistamiseen kohdetunnuksesi ja tarkistusnumerosi, jotka ovat saamasi kirjeen yläkulmassa.

Voit vahvistaa ajan myös tekstiviestillä numeroon 044 0400 485
Saamasi kirjeen yläkulmassa on kohdetunnus ja tarkistusnumero. Kirjoita tekstiviestiin nämä kaksi numerosarjaa erotettuna toisistaan välilyönnillä.
Tähän numeroon ei voi soittaa. Älä kirjoita viestiisi muuta kuin pyydetyt numerosarjat.

Jos ehdotettu aika ei sovi, valitse uusi aika internetissä osoitteessa mittarinvaihto.elenia.fi  .
Tarvitset ajan vaihtamiseen kohdetunnuksesi ja tarkistusnumerosi, jotka ovat saamasi kirjeen yläkulmassa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä  mittarinvaihdon asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun maksuton numero 0800 391 100 palvelee ma-pe klo 8-20 ja la klo 9-16.

 

Millaisia ovat nämä yli 40 000 mittaria, joita ei nyt vaihdeta?

Mittarit on asennettu vuosina 2017-2018 ja mittalaitteiden toiminnallisuudet mahdollistavat palvelutuotannon vielä vuosia eteenpäin. Näiden mittareiden vaihtamisesta tehdään erillinen suunnitelma nyt alkaneen projektin jälkeen.

Miksi kaikkien mittareita ei vaihdeta tässä projektissa?

Kaikkien mittareiden vaihto ei olisi asiakkaitten ja yhteiskunnan tehokkuusodotusten mukaista. Elenia käyttää materiaaleja kestävästi ja toimii taloudellisesti tehokkaasti: esimerkiksi käytöstä pois jäävät mittarit kierrätetään tehokkaasti. Työn hoitaa Fortum Recycling & Waste.

Olemme edenneet ja etenemme huolellisesti ratkaisuja testaten taataksemme digitalisoituneen arjen sujuvuuden. Ensin asennamme asiakkaillemme uudet sähkömittarit ja asennusten edetessä ratkomme kumppaneittemme kanssa seuraavia askeleita palvelukehityksessä.

Pääsevätkö he, joille ei mittareita vaihdeta tässä projektissa, verkkopalveluiden uudistusten piiriin?

Kyllä, vuosina 2017-2018 vaihdetut mittarit pystyvät tarjoamaan laajemman palvelukirjon kuin tätä vanhemmat mittarit. Tilanteissa, joissa asiakkaan mittari rajoittaisi asiakkaan mahdollisuutta saada jokin uusi palvelu käyttöön, Elenia vaihtaa asiakkaalle uuden mittarin palvelun mahdollistamiseksi. 

Miksi Elenia vaihtaa asiakkaidensa sähkömittarit?

 • Vaihdettavat mittarit ovat pääosin yli 15 vuotta vanhoja ja suunnitellun käyttöikänsä päässä.
 • Kokonaan uusi sähkönkulutuksen mittausjärjestelmä tuo Elenian ja sen asiakkaat aiempaa vahvemmin mukaan ilmastotekoihin, jotka vaativat teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä.
 • Olemme edenneet ja etenemme huolellisesti ratkaisuja testaten taataksemme digitalisoituneen arjen sujuvuuden. Nyt vaihdamme lähes 400 000 asiakkaallemme uudet, älykkäät sähkömittarit.
 • Ensin asennamme asiakkaillemme uudet sähkömittarit ja asennusten edetessä ratkomme kumppaneittemme kanssa seuraavia askeleita palvelukehityksessä.

Nostaako sähkömittareiden vaihto Elenian asiakkaiden verkkopalveluhintoja?

Mittarinvaihto on asiakkaillemme maksuton. Sähkönkulutuksen mittausuudistus on osa Elenian palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja uudistamista.

Mitä hyötyä sähkömittarin vaihdosta on asiakkaalle?

 • Asiakkaan rooli sähkömarkkinoilla vahvistuu ja halutessaan asiakas voi tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä helpommin ja tehokkaammin sähkön hintamuutoksia.
 • Asiakkaille sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy lähivuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta ja uusina mahdollisuuksina sähkömarkkinoilla.
 • Älykäs sähköverkko mahdollistaa tehokkaan uusiutuvan energian käytön kasvun.
 • Uuden sukupolven mittausjärjestelmä edistää uusiutuvan energian ja kulutusjouston tasapainoa energiajärjestelmässä.

Kauanko mittareiden vaihtoprojekti kestää?

Yli 400 000 älykkään sähkömittarin vaihto jatkuu vuoden 2025 alkupuolelle.

Mitä ovat asiakkaan uudet mahdollisuudet sähkömarkkinoilla?

 • Sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän kehitys tekee yhä useammalle asiakkaalle mahdolliseksi osallistua sähkönkulutuksen joustoon. Kulutusjoustolla voi tulevaisuudessa vaikuttaa merkittävästi sähkön hintaan.
 • Sähkön hinnan ollessa alhainen on edullista ladata esimerkiksi sähköautoa tai käyttää varaavaa lämmitystä. Vastaavasti kalliimman hinnan aikana kulutus kannattaa minimoida. Nämä toiminnat vaativat automaatiota, ja sitä mahdollistetaan nyt uusilla järjestelmillä.
 • Palvelut asiakkaiden energiakäytön tehokkuuden parantamiseksi kehittyvät koko ajan ja sähköjärjestelmän kehitys tukee tätä näiden palveluiden kehitystä mm. tarjoamalla reaaliaikaisempaa tietoa sähkönkulutuksesta ja mahdollistamalla sähkökuormien ohjaamista.

Miten mittareiden vaihto etenee alueellisesti?

Elenia on aloittanut uusien, älykkäiden sähkömittareiden asennukset syyskuussa 2021. Mittausuudistus kestää vuoteen 2025 saakka. Alustaviin asennusaikatauluihin voit tutustua täällä.

Mitä tarkoittaa sähkönkulutuksen jousto?

 • Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoon tarvitaan tulevaisuudessa uusia ratkaisuja. Tähän vaikuttaa erityisesti kaksi asiaa:
 • Sähköä tuotetaan koko ajan enemmän säästä riippuvaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla, tuuli- ja aurinkovoimalla, jolloin tuotannon määrä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan.
 • Lisäksi sähkönkulutuksessa on huippuja, joiden aikana sähköä kulutetaan tavallista enemmän. Kulutushuippuihin tuotettava sähkö aiheuttaa eniten päästöjä ja on kalleinta.
 • Yksi ratkaisu kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseen on sähkönkulutuksen jousto.
 • Kulutusjoustossa ei säädetä sitä, paljonko sähköä tuotetaan, vaan sitä, paljonko sitä kulutetaan.
 • Tavoitteena on jakaa sähkönkulutusta tasaisemmin vuorokauden ajalle älykkään sähköverkon teknologiaa hyödyntäen.

Kauanko kestää yhden mittarin vaihto?

Asennustyö asiakkaan luona kestää noin 15 minuuttia. Annathan asentajalle työrauhan turvallisuussyistä.

Kuinka mittarinvaihto käytännössä tapahtuu?

Lähetämme sinulle postitse tietoa sähkömittareiden vaihdosta. Ensimmäisessä kirjeessä saat yleistä tietoa sähkönkulutuksen mittausuudistuksesta, eikä sinun tarvitse vielä tehdä mitään.

Kun asennus tulee kohdallasi ajankohtaiseksi, saat toisen kirjeen, jossa ehdotamme sinulle asennusaikaa. Jos asennusaika sopii sinulle, kumppanimme Elveran asentaja saapuu vaihtamaan mittarisi sovitusti.

Jos aika ei sovi sinulle tai sähkömittarisi on lukkojen takana ja vaatii sinulta paikallaoloa, on kirjeessä ohjeet uuden ajan varaamiseen. Voit vahvistaa ehdotetun asennusajan tai valita uuden ajan sähkömittarisi vaihtoon kirjeessä saamiesi ohjeiden mukaisesti osoitteessa mittarinvaihto.elenia.fi .

Ennen asentajan saapumista varmista, ettei sähkömittarin edessä ole tavaraa, eivätkä lemmikkieläimet häiritse työtä. Uuden sähkömittarin asennustyö kestää noin 15 minuuttia, jonka ajaksi katkaistaan sähköt. Annathan asentajalle työrauhan.

Tarkista sähkölaitteidesi toiminta mittarinvaihdon jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävää mittarinvaihdosta, voit soittaa Elveran maksuttomaan neuvontaan 0800 391 100 (ma-pe klo 08-20 ja la klo 09-16) tai ottaa yhteyttä sähköpostitse mittarinvaihto@elenia.fi.

Miten asiakkaat saavat mittarinvaihdosta tietoa?

Asiakas saa ensimmäisessä kirjeessä yleistä tietoa tulevasta sähkömittarinvaihdosta. Toisessa kirjeessä kumppanimme Elvera opastaa, miten sähkömittarin asennusaika vahvistetaan tai vaihdetaan.  Myös isännöitsijät saavat uudistuksesta tietoa postitse.

Elvera tiedottaa sähkömittarien vaihdosta myös kerrostalojen ilmoitustauluilla. Elveran asentajilta voi kysyä lisätietoja myös asennusten yhteydessä. Muistathan kuitenkin antaa asentajille työrauhan.

Mitä tapahtuu vaihdetuille mittareille?

Vanhat mittarit poistetaan käytöstä ja Elenian kierrätyskumppani Fortum Recycling & Waste kierrättää ne asianmukaisesti.

Mitä asiakkaan pitää tehdä?

Asiakkaan kannattaa huolella perehtyä Elenian ja Elveran tiedotteisiin ja toimia niissä olevien ohjeiden mukaan.

Ennen asentajan saapumista varmista, ettei sähkömittarin edessä ole tavaraa, eivätkä lemmikkieläimet häiritse työtä.

Uuden sähkömittarin asennustyö kestää noin 15 minuuttia, jonka ajaksi katkaistaan sähköt. Annathan asentajalle työrauhan.

Tarkista sähkölaitteidesi toiminta mittarinvaihdon jälkeen.

Onko kaikkien Elenian asiakkaitten sähkömittarit käyttöikänsä päässä?

Lähes 400 000 asiakasta saa uuden sukupolven älykkäät sähkömittarit vuoden 2025 alkuun mennessä. Noin 40 000 asiakkaan mittarit tulevat vaihtoon myöhemmin vuoden 2025 jälkeen. Tästä ei ole tässä vaiheessa vielä tarkkaa suunnitelmaa.