Olet täällä

Sähköverkon kunnossapito - Kysymyksiä ja vastauksia

Missä Elenian sähköverkko sijaitsee?

Elenian sähköverkko kattaa laajalti Lounais-, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pirkanmaata, Keski-Suomea sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaata. Katso verkkoalueemme kartalta.
 
Millaista sähköverkkoa ja kuinka paljon Elenialla on?
Elenialla on 110 kilovoltin alueverkkoa 1 151 km, 45 kV:n verkkoa 365 km, 20 kV:n keskijänniteverkkoa 25 210 km ja 0,4 kV:n pienjänniteverkkoa 43 450 km. Sähköverkossamme on 136 sähköasemaa ja yli 24 000 muuntamoa.
 
Mitä toimenpiteitä sähköverkon raivaus käytännössä sisältää?
Raivauksen yhteydessä sähköjohdon ympärille määritellyltä alueelta katkotaan puut siten, etteivät ne osu johtoon ja häiritse sähkönjakelua.
 
Kuinka leveän alueen verkkoyhtiö pitää raivattuna sähköjohdoille? 
Sähköverkolle on maastoon määritelty alue, joka verkkoyhtiön on pidettävä raivattuna siten, että puiden latvat tai oksat eivät yllä sähköverkkoon. Raivattavan alueen koko riippuu johtorakenteesta ja siitä, miten iso jännite johdossa on. Yleisimmin keskijänniteverkon johtokadun puista raivattu alue on 10 metriä leveä. Oksattomaksi johtokadusta raivataan noin 7,5 metriä leveä alue. Riippuen sähköjohdon rakenteesta aukko voi olla myös 8 metriä leveä ja oksaton alue 5,5 metriä leveä tai 6 metriä leveä ja oksaton alue 3,5 metriä leveä. 
 
Kuinka usein Elenia raivaa sähköverkkoaan?
Keskimäärin keskijänniteverkon raivauskierto on noin 5 vuotta ja pienjänniteverkon raivauskierto noin 8 vuotta.
 
Miten raivauksista ilmoitetaan?
Ilmoitamme raivauksista paikallislehdissä sekä jakamalla mahdollisuuksien mukaan postilaatikkoihin tiedotteen yhteystietoineen kiinteistökohtaisesti, kun raivaus tehdään pihapiirissä. Raivausilmoituksessa kerromme raivauksen tekevän urakoitsijan yhteystiedot, jotta maanomistajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä urakoitsijaan.  Tiedotamme raivauksista myös verkkosivuillamme ja paikallismedioille.
 
Kuka voi raivata sähköverkkoa?
Raivauksia tekevät Elenian urakoitsijoiden kautta koulutetut ammattimetsurit. Sähköverkon läheisyydessä töitä tekevän puuston raivaajan on aina oltava koulutuksen ja perehdytyksen saanut ammattilainen.
 
Kenelle kuuluu puiden, oksien ja risujen siivoaminen raivauksen jälkeen?
Kaikki puut, oksat ja risut ovat maanomistajan omaisuutta. 
 
Missä tilanteessa Elenia kaataa asiakkaan pyynnöstä puustoa sähkölinjan vierestä? 
Kaadamme vain puustoa tai puun, joka selvästi ja välittömästi uhkaa sähkönjakelua ja sen turvallisuutta. Muutoin tarjoamme palveluna puunkaatoapua opastamaan ja varmistamaan, että ammattimetsuri osaa toimia sähköverkon läheisyydessä oikein. Sähköverkon läheisyydessä tehtävään puunkaatoon asiakkaan on aina hankittava ammattimetsuri turvallisen työn varmistamiseksi.  
 
Voiko sähköverkolta itse poistaa puita?
Ei. Puiden poisto sähköverkolta ja johtokadunraivaus on aina ammattilaisten työtä, sillä työ on vaativaa ja vaarallista niin tekijälle kuin mahdollisesti sähköverkollekin. Olemme vastuussa sähköverkon turvallisuudesta, emmekä salli muiden kuin ammattilaisten tehdä töitä sähköverkossa. Tästä syystä emme voi ottaa vastaan ulkopuolisten, ei ammattilaisten, puunkaatoapua esimerkiksi myrskyjen aiheuttaminen sähkönjakelun suurhäiriötilanteissa.
 
Mihin tulee ottaa yhteyttä, jos pihapiirissä raivattavan johdon läheisyydessä on arvopuita tai pensasaitoja, joita ei haluttaisi oksia tai joiden oksimista tiettynä vuodenaikana tulisi välttää?
Elenian kanssa on mahdollista tehdä raivausrajoitussopimus, jossa maanomistaja sitoutuu itse pitämään puiden kasvuston sellaisena, ettei se aiheuta häiriötä sähköntoimitukselle tai ole muuten vaaraksi ympäristölle. Halutessaan raivausrajoitussopimuksen maanomistaja voi olla Eleniaan yhteydessä puunkaatoapulomakkeella tai soittamalla puunkaatoapulinjalle, jossa palvelemme arkisin klo 8-16 numerossa 020 586 4060.
 
0