Olet täällä

Elenia Säävarma - Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä säävarma sähköverkko tarkoittaa?

Mitä on säävarma verkko?

Mihin säänkestävää verkkoa tarvitaan, eikö ilmajohtoverkolla pärjätä?

Miten pitkään maakaapelit kestävät käytössä?

Miten usein maakaapelointiprojekteista kertovan kartan tiedot päivittyvät?

Mitä hyötyä kaapeloinnista on minulle?

Mitä maakaapelointi maksaa?

Miten sähkömarkkinalaki vaikuttaa asiakkaisiin?

Elenia Säävarma -verkon rakentaminen

Millä periaatteilla maakaapelointikohteet valitaan?

Miten sähköverkon reitit valitaan?

Merkitäänkö maakaapelointireitti maastoon? Mistä tiedän, missä kaapeli kulkee?

Miten syvälle sähköverkon maakaapelit asennetaan ja mitä, jos se ei onnistu?

Asennetaanko muita maanalaisia kaapeleita ja putkia samaan aikaan kuin sähköjohdot?

Miten valitsette tekijät hankkeen toteutukseen?

 

Miksi rakentajia ei näy, vaikka piste Elenia Säävarma -kartalla osoittaa asuinpaikkani aluetta?

Miksi Elenia Säävarma -kartan mukaan alueellamme ei rakenneta? Koska mahdollisesti rakennetaan?

Onko säävarma verkko turvallinen?

Elenia Säävarma, kaivutyöt ja sähkökatkot

Mistä saan tietoa maakaapeleiden sijainnista kaivutöiden yhteydessä?

Aiheuttaako maakaapelointihanke keskeytyksiä liikenteeseen?

Voiko maakaapeloidun sähköverkon päällä kulkea, tehdä kulkuväylää tai rakentaa?

Jääkö kaapeloinnista jälkiä? Kuka korjaa nurmikot, tiet tms. kaapelin kaivannon kohdalta?

Mitä aiheutuu, jos vaurioittaa maakaapelia kaivamalla. Onko se vaarallista ja kuka korvaa kaapelin rikkoutumisen? 

Kuka maksaa, jos rakennettu maakaapeli pitää siirtää?

Onko maakaapeloidussa verkossa sähkökatkoja?

Voiko kaapeliverkon käyttöönotto aiheuttaa sähkökatkon? 

Vanhan ilmajohtoverkon purku

Puratteko vanhan ilmajohdon pylväät pois?

Milloin hoidatte pylväät pois mailtani?

Mitä verkosta poistetuille pylväille tapahtuu?

Myyttekö pylväitä?

Mitä verkosta poistetuille muille komponenteille, esimerkiksi jakelumuuntajille, tapahtuu?

1