Varautuminen sähköpulaan

Elenia-kynttilöitä

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Jos sähköntuotanto ja -tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, voi syntyä sähköpula. Tällöin sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kiertävin noin kahden tunnin sähkökatkoin.

Sähköpulasta lyhyesti

 • Sähköpulaan voidaan Suomessa mahdollisesti joutua esimerkiksi talven kylmimpinä pakkasjaksoina.
 • Sähköpulatilannetta voidaan hallita alueittain kiertävillä noin kahden tunnin sähkökatkoilla.
 • Sähköpulassa sähköjä ei katkaista ensimmäisenä kodeista. Ennen alueittain kiertäviä sähkökatkoja otetaan energiamarkkinoilla käyttöön muun muassa kulutusjoustoja.
 • Sairaalat ja muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tavoitteena pitää sähköistettynä myös sähköpulan aikana.
 • Kantaverkkoyhtiö Fingrid johtaa kansallisesti sähköpulatilanteen hallintaa. Verkkopalveluyhtiöt toimivat Fingridin ohjauksessa.

Elenialainen mies istuu sohvalla kännykkä kädessä

Miten saan tiedon sähköpulasta?

 • Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja viranomaiset tiedottavat valtakunnallisesti sähköpulasta ja sen riskistä, ellei kyse ole hyvin äkillisestä tilanteesta.
 • Tiedotamme ja uutisoimme tilanteesta verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme.
 • Sähkökatkokartan Tulevat huoltokatkot -osaan tulee tieto suunnitelluista sähkökatkoalueista, jos sähköpulaan ollaan joutumassa. Myös sähköpulan sähkökatkot tulevat kartalle.
 • Tiedotamme hallituista, kiertävistä sähkökatkoista mahdollisuuksien mukaan myös tekstiviesteillä asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat käytetävissämme.
 • Sähköpulatilanteessa tekstiviestejä lähetetään valtakunnallisesti poikkeuksellisen suuria määriä, jolloin viestien saapumisessa voi olla viivettä.
 • Sähköpulatilanteessa kannattaa seurata YLE:n alueellista uutisointia.
 • Ota sähkökatkojen tekstiviestipalvelu helposti käyttöön maksuttomassa Elenia Ainassa.
Nainen lukee kirjaa kynttilänvalossa

Voiko sähköpulan riskiä pienentää?

Jokainen voi vaikuttaa sähköpulan todennäköisyyteen vähentämällä omaa sähkönkulutustaan. Sähköpulan riskiä pienentää se, että sähköä käytetään säästeliäästi erityisesti silloin, kun sähkönkulutus on suurinta. Tällaisia ajankohtia ovat erityisesti arkiaamut ja -iltapäivät. Sähkökiukaan, sähköauton latauksen sekä kodin eri lämmitysjärjestelmien ajoittamisella sähkön kulutuksen huipputuntien ulkopuolelle on eniten vaikutusta. On mahdollista, että sähköpula voi toistua, joten sähkön käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota myös sähköpulan jälkeen.

Omaa sähkönkulutusta on helppo vähentää yksinkertaisilla teoilla. Seuraa sähkönkulutustasi Elenia Aina -palvelussa. Tutustu myös Elenian energiansäästövinkkeihin sekä valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan.

Halon_hakkuu

Näin varaudut sähköpulan sähkökatkoon

Suunniteltuihin ja hallittuihin kahden tunnin kiertäviin sähkökatkoihin on hyvä varautua ennakkoon. Katkot voivat toistua, jos talvella on pitkiä pakkasjaksoja. Kotiin on hyvä varata ainakin

 • paristo- tai akkukäyttöinen radio
 • kännykän varavirtalähde
 • paristo- tai akkukäyttöisiä valaisimia, taskulamppuja ja paristoja
 • polttopuita, jos kotona on takka tai muu tulisija
 • juomavettä ja vettä vesiastioihin
 • helposti ilman sähköä valmistettavaa ruokaa
 • lemmikkieläinten ruokaa
 • varasulakkeita
Lisää ohjeita sähkökatkoon varautumiseen
Mies_villasukat_takan_edessä

Toimi näin sähkökatkon aikana ja sen jälkeen

 • Jätä päälle valaisin, jotta huomaat sähkökatkon päättymisen.
 • Sulje sähkökatkon alkaessa päälle jääneet sähkölaitteet, esimerkiksi sähköliesi. Näin vältät sähköpiikin sekä tulipaloriskin sähköjen palautuessa.
 • Pidä ikkunat ja ovet kiinni, jotta asunto ei viilene.
 • Älä availe jääkaappia ja pakastinta.
 • Vältä vedenkulutusta.
 • Sulje astian- ja pyykinpesukoneiden hanat vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
 • Huomaa, että hissit tai sähkölukot eivät välttämättä toimi.
 • Sähkökatkon jälkeen veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista voi tulla poikkeuksellisen kuumaa vettä.
 • Seuraa tiedotusta Elenian verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hallituista sähkökatkoista ei tarvitse ilmoittaa meille.
 • Hallittujen sähkökatkojen vuoksi ei tarvitse soittaa hätäkeskukseen.
 • Tiedotamme katkoista ja niiden päättymisestä mahdollisuuksien mukaan myös tekstiviesteillä. Ota maksuton tekstiviestipalvelu helposti käyttöön Elenia Ainassa.
 • Sähköpula ja kiertävät sähkökatkot voivat toistua, joten sähkön käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota myös sähkökatkon jälkeen.
Kolme henkilöä toimistossa asiakaspalvelussa

Elenia on varautunut sähköpulaan

Toimimme varautumis- ja valmiussuunnitelman mukaan, joka sisältää myös sähköpulaan varautumisen ja vastuut. Teemme varautumisessa yhteistyötä Fingridin sekä yhteiskunnan eri organisaatioiden kanssa. Meillä on jatkuva valmius toimia niin myrskyjen sähkökatkoissa kuin sähköpulassa.

Huolehdimme sähkönjakelusta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Emme tuota emmekä myy sähköä. Verkkopalveluyhtiöiden tehtävänä on laskutuksessaan huolehtia sähkövero valtiolle. Sähköenergian laskuttaa sähkönmyyntiyhtiö.

Vastauksia kysymyksiin

Mikä voi aiheuttaa sähköpulan riskin?

 • Pohjoismainen sähköjärjestelmä on vesivoimavaltainen. Siihen vaikuttaa pohjoismaisten vesivarastojen tilanne, joka voi vaihdella sateiden mukaan.
 • Sähköpula tai sähkön niukkuus naapurimaassa vähentää sähkön määrää myös Suomessa.
 • Yllättävät häiriöt sähköä tuottavissa voimalaitoksissa tai naapurimaiden siirtoyhteyksissä vaikuttavat sähkömarkkinaan.
 • Yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan hiilivapaasti tuulella tai auringolla. Säiden vaihtelu vaikuttaa tuotannon määrään.  Tuulettomina päivinä tuulivoimatuotanto vähenee. Aurinkovoimaa on vähiten käytettävissä talviaikaan.
 • Nämä eri tekijät voivat aiheuttaa sen, että käytettävissä oleva sähkö ei riitä kattamaan kulutusta.

Millaisessa tilanteessa Elenialta vaadittaisiin sähköjen katkomista?

 • Tärkein sähkön riittävyyteen vaikuttava asia on sähkön kulutus. Tähän taas vaikuttaa erityisesti ulkolämpötila. Kovien ja pitkien pakkasjaksojen aikana sähkön kulutus on Suomessa korkeimmillaan.
 • Sähkön tuotannon määrään vaikuttaa mm. tuulisuus tuulivoiman ja sateisuus vesivoiman kannalta sekä myös sähkön saatavuus Ruotsista ja Norjasta.
 • Tuotannon ja kulutuksen on kohdattava kaiken aikaa, muuten koko sähköjärjestelmä voi muuttua epävakaaksi ja lopulta niin voimalaitokset kuin sähkölaitteet eivät enää toimi. Eli jos tuotantoa ei ole riittävästi, kulutuksen pitää joustaa.
 • Liian vähäinen sähkön tuotanto suhteessa kulutukseen eli sähköpula voi pakottaa sähköverkkoyhtiöt katkomaan tilapäisesti asiakkaiden sähköjä kantaverkkoyhtiö Fingridin käskystä.
 • Sähköpulatilanteessa asiakkaiden sähköjen katkaisu on viimeinen keino tilanteen tasapainottamiseksi. Ensin selvitetään säätösähkömarkkinoilta, löytyykö jostain vielä lisää sähköntuotantoa. Jotkut suuret sähkönkäyttäjät voivat tarvittaessa vähentää kulutustaan eli ajaa alas tuotantoprosessejaan. Lisäksi Fingrid tarvittaessa tukee sähköjärjestelmän tehotasapainoa hyödyntämällä reservilaitoksiaan.
 • Jos kaikki edellä mainitut toimenpiteet eivät riitä ja nähdään, että tiettyinä tulevina tunteina kulutusta tulee olemaan liikaa suhteessa tuotantoon, kantaverkkoyhtiö Fingrid ohjaa Suomen verkkoyhtiöitä irtikytkemään sähkönkulutusta, jotta sähköjärjestelmä pysyy toiminnassa.

Kuinka todennäköinen sähköpula voisi olla?

 • Keinoja välttää sähköpula on useita. Ennen sähköpulaan joutumista on sähkömarkkinoilta hankittu kaikki mahdollinen sähköntuotanto käyttöön, suurasiakkaiden kulutusjoustoa hyödynnetty ja lisäksi Fingrid ottanut käyttöön reservilaitoksiaan.
 • On mahdotonta arvioida sähköjen katkomisen tarpeen todennäköisyyttä, koska vaikuttavia tekijöitä on useita, muun muassa pakkasjaksojen pituus ja kovuus sekä tuotantolaitosten ja kantaverkon tila ja erityisesti sähkön kulutuksen määrä.
 • Sähkönkulutus nousee huippuunsa pitkien pakkasjaksojen aikana. Sähköpula voi olla mahdollinen, mutta hyvin epätodennäköinen muulloinkin kuin talven pakkasilla. Se vaatisi useiden tuotantolaitosten samanaikaisia häiriöitä.
 • Verkkopalveluyhtiöt ovat varautuneet mahdolliseen sähköpulaan ja yhtiöillä on olemassa varautumissuunnitelmat tällaisia tilanteita varten.
 • Sähköpulasta johtuvat katkot ovat eri asia kuin sähkön säännöstely, joka vaatii Suomen valmiuslain käyttöönottoa poikkeusoloissa tehtävää sähkön käytön rajoittamista varten.

Missä sähköjä katkottaisiin?

 • Siihen, mistä sähköjä milloinkin katkotaan, vaikuttavat muun muassa sähköverkon kytkentätilanne ja tarvittava irtikytkennän määrä.
 • Koska sähköpulassa sähköntuotannosta on pula, ei sähköä katkota alueilta, joilla on merkittävää sähköntuotantoa.
 • Sähkökatkojen ulkopuolelle jätetään sairaalat ja mahdollisuuksien mukaan muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet. Isoja alueita, esimerkiksi kokonaista kuntaa, ei jätetä vaille sähköä samanaikaisesti.

Kuinka pitkiä sähkökatkot voisivat olla ja missä alueilla?

 • Jos sähköpula syntyy, rajoittavat sähkönjakeluyhtiöt sähkön kulutusta tekemällä kiertäviä sähkökatkoja asiakkailleen. Tällöin toimitaan sähköjärjestelmästä vastaavan kantaverkkoyhtiön Fingridin käskystä.
 • Sähköpulassa verkkoyhtiö ei kytke sähköjä pois merkittävältä sähkön tuotannolta ja yhteiskunnan kriittisimmiltä toiminnoilta, joita ovat esimerkiksi sairaalat. Silti jotkut kriittiset kohteet voivat kokea sähkökatkon, jos sähköpula on pitkäkestoinen.
 • Osa kotitalouksista joutuu kokemaan sähkökatkon sähköpulatilanteessa. Sähkökatkot ovat hallittuja, laajuudeltaan rajattuja, kestoltaan enintään kaksi tuntia ja niitä kierrätetään. Vaikutukset esimerkiksi kotitalousasiakkaille ovat vähäiset, kun sähkön katkeamiseen on kodeissa varauduttu.
 • Jos sähköpula jatkuu kahden tunnin jälkeen, katkot siirretään toisille alueille.
 • Sähkökatkon jo kokenut ryhmä ei myöskään ole ensimmäisenä vuorossa mahdollisessa seuraavassa sähköpulassa.
 • Yhden irtikytkettävän alueen koko on esimerkiksi 500 – 1000 asiakkaan sähkönkäyttöpaikkaa. Tällaisia alueita on yhtä aikaa useita niin eri puolilla Elenian verkkoaluetta kuin muualla Suomessa muilla verkkoyhtiöillä.

Kuinka kansalaisille ilmoitetaan? Kuinka paljon ennen asia tiedetään?

 • Tiedottamista tekevät valtakunnan tasolla viranomaiset ja kantaverkkoyhtiö Fingrid.
 • Elenia ilmoittaa sähkökatkoista omissa kanavissaan. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan häiriöviestipalveluamme.
 • Jos emme itse saa sähköpulatilanteesta tietoa ajoissa, saatamme ehtiä tiedottaa siitä vasta katkon alkaessa. Tiedotamme siitä kuitenkin niin nopeasti kuin mahdollista.

Milloin sähköpula päättyy?

 • Kun tuotantoa on taas yhtä paljon kuin kulutusta, sähköpula päättyy ja asiakkaiden sähkönjakelu palautetaan normaaliksi Fingridin ohjeiden mukaan.
 • On mahdollista, että sähköpulatilanne voi toistua, joten kuluttajien kannattaa olla säästeliäitä sähkön käytössään sähköpulan jälkeen.

Maksaako Elenia korvauksia sähköpulan aikaisista sähkökatkoista?

 •  Sähköpula on poikkeuksellinen tapahtuma, johon Elenia ei ole voinut vaikuttaa. Kyseessä ei ole sähkönjakelun virhe tai vakiokorvausperuste.