Eettiset peri­aatteet ja toiminta­politiikat

Lumisia heiniä pellolla

Elenian toimintaa ja henkilöstömme työtä ohjaavat Elenian eettiset periaatteet ja toimintapolitiikat.

Eettiset periaatteet luovat suuntaviivat Elenia-konsernin toiminnalle. Nämä yhteisesti sovitut periaatteet ohjaavat päivittäistä päätöksentekoa. Hyvän liiketavan periaatteiden ytimessä ovat tavoitteet olla henkilöstölle rohkeuteen ja jatkuvaan kehittymiseen kannustava työnantaja, sidosryhmille rehti ja hyvä kumppani sekä yhteiskunnalle vastuullinen toimija.

Eettiset periaatteet

Elenian henkilöstö, hallitus ja kumppanit sitoutuvat noudattamaan tehtävissään eettisiä periaatteitamme, joita arvioimme säännöllisesti ja päivitämme tarpeen mukaan.

Elenian Whistleblowing-ilmoituskanava

Elenian Whistleblowing-ilmoituskanavan tarkoituksena on ehkäistä Elenian eettisen ohjeistuksen vastaista toimintaa Elenia-konsernissa. Ilmoituskanavan kautta voi ilmaista huolensa toiminnasta, josta epäilee, ettei se noudata lakia tai Elenian eettistä ohjeistusta, ja jolla voi olla vakavia seurauksia Elenialle, jollekin muulle organisaatiolle tai yksityishenkilöille.

Huomaathan, että Elenia ei ota vastaan tämän ilmoituskanavan kautta palveluun liittyviä asiakaspalautteita ja -valituksia eikä sähkökatkojen vikailmoituksia. Asiakaspalautteissa ja -valituksissa palvelee asiakaspalvelu@elenia.fi. Sähkökatkon vikailmoituksen voi tehdä numeroon 0800 100 100.

Erimielisyyksissä ja ongelmatilanteissa kannustamme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti ilmoitettavasta asiasta Eleniassa vastaavaan vastuu- tai yhteyshenkilöön tai esihenkilöön.

Ilmoitusmenettely on teknisesti salattu ja kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi, jolloin nimettömyys varmistetaan koko asian käsittelyn ajan. Ilmoituskanavan tarjoaa ulkopuolinen kumppanimme, WhistleB.

Käsittelemme ilmoituskanavan kautta saamiamme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Ilmoituskanavan henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoa Elenian tietosuojaselosteesta.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Tavoitteenamme on, että Elenian henkilöstö ja yhteistyökumppanit työskentelevät turvallisesti terveellisessä ja motivoivassa työympäristössä.

Elenian työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka ja -järjestelmä pohjautuvat SFS – ISO 45001:2018 -standardiin. Politiikka linjaa työterveys- ja työturvallisuustyömme tahtotilan. Työtämme ohjaa Työterveys- ja työturvallisuupolitiikan lisäksi muun muassa Turvallisuusmanifesti sekä Turvaopas.

Henkilöstöpolitiikka

Elenian henkilöstöpolitiikka linjaa HR-työmme tahtotilan.

Omaisuudenhallintapolitiikka

Elenian omaisuudenhallintapolitiikka kattaa sähköverkkoliiketoimintaan liittyvät prosessit, sisältäen konsernin sisäiset ja ulkoiset rakennuttamispalvelut, sekä niihin liittyvän sähköverkko-omaisuuden ja sen hallintaan liittyvät tekniset IT-järjestelmät sekä niiden välisen tietoliikenteen. Politiikka linjaa omaisuudenhallintamme tahtotilan.

Hankintapolitiikka

Elenian hankintapolitiikka linjaa hankintamme tahtotilan.

Tietoturvapolitiikka

Elenian tietoturvapolitiikkaa sovelletaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään, jonka laajuus on määritelty tietoturvan hallintajärjestelmän sovellusalueen lausunnossa. Politiikka linjaa tietoturvallisuutemme tahtotilan.

Tietosuojapolitiikka

Elenia-konsernin yhtiöt käsittelevät toiminnassaan säännönmukaisesti suurta tietomäärää, josta merkittävä osa on yksittäiseen henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa eli henkilötietoa. Elenia kunnioittaa henkilötietojen suojaa ja edistää hyvää tietojenkäsittelytapaa. Elenia edistää toiminnallaan ja tietosuojapolitiikan noudattamisella henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Riskienhallintapolitiikka

Elenian riskienhallintapolitiikka linjaa hankintamme tavoitteet, vastuut ja toimintatavat. Siinä kuvataan Elenian riskienhallinnan tarkoitus ja sen soveltaminen sekä liittyminen Elenian strategiaan ja riskienhallinnan organisaatioon. Politiikka linjaa riskienhallintamme tahtotilan.

Ympäristöpolitiikka

Sovellamme toiminnassamme ympäristöpolitiikkaa tavoitteena kestävän kehityksen edistäminen, mikä näkyy liiketoimintastrategiassa, palveluprosesseissa ja jokapäiväisessä työssämme. Otamme huomioon ympäristön kaikissa päätöksissämme.

Elenian ympäristöpolitiikka ja -järjestelmä pohjautuvat ISO 14001:2015 -standardiin. Politiikka linjaa ympäristötyömme tahtotilan.